Giới thiệu

BỘ MÔN THÔNG TIN THƯ VIỆN

Bộ mônThông tin - Thư viện thuộc Khoa Khoa học Cơ bản được thành lập vào tháng 8 năm 2011. Hiện nay, đội ngũ giảng viên của Bộ môn gồm 14 cán bộ (06 cán bộ cơ hữu, 08 cán bộ kiêm nhiệm). Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng trong 7 năm qua, giảng viên bộ môn Thông tin Thư viện liên tục phát triển về số lượng và không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Bên cạnh đó, các buổi hội thảo chuyên đề và thao giảng chuyên môn là hoạt động thường niên của bộ môn giúp các cán bộ giảng dạy trong bộ môn có cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn và trao đổi những kinh nghiệm quý báu, phục vụ thiết thực cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của mỗi giảng viên.

Không chỉ quan tâm tới công tác chuyên môn, các giảng viên bộ môn Thông tin Thư viện cũng luôn tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao và những phong trào khác do Đoàn Thanh niên, Công đoàn trường Đại học Khoa học và Khoa Khoa học Cơ bản phát động.Lên đầu trang

Nhân sự

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

Email

2

ThS. Hà T. Thu Hiếu

Phó Trưởng BM

0989388509

thuhieu13800@gmail.com

3

ThS. Trịnh Thị Hiên

Giảng viên

0988482258

trinhnguyen8482@@gmail.com

4

ThS. Nguyễn Minh Nguyệt

Giảng viên

0979260747

nguyetlinh0204@gmail.com

5

ThS. Lê Thị Quyên

Giảng viên

0989274504

lequyendhkh@gmail.com

6

ThS.Lê Thị Hiền

CB TV

0977223666

hienduydhkh@gmail.com

7

ThS.Hoàng Thị Nghĩa

CB TV

0904080082

nghiakhtn07@gmail.com


DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

ThS. GVC. Hứa Thị Hảo

Giảng viên

0912454987

vhntvietbac@gmail.com

2

ThS. Nguyễn Thị Hằng

Giảng viên

0974724338

hangtn87@gmail.com

3

ThS. Thiều Trung Hiếu

Giảng viên

0983.088.185

hieu.emba@gmail.com

4

ThS. Vũ Minh Huệ

Giảng viên

0988.402.357

vmhue@lrc-tnu.edu.vn

5

ThS.Lê VănNam

Giảng viên

0979.804.914

lvnam@lrc-tnu.edu.vn

6

ThS. Phùng Ngọc Sáng

Giảng viên

0989308796

pnsang@lrc-tnu.edu.vn

7

ThS.Đỗ Thị Kim Thu

Giảng viên

0903369509

8

ThS. Nguyễn Thị Thu Lan

Giảng viên

0985993432

nttlan@lrc-tnu.edu.vn

 
Lên đầu trang

Đào tạo

Bộ môn Thông tin - Thư viện hiện đã đào tạo trình độ đại học ngành Thư viện - Thiết bị trường học 3 khóa 8, 9khóa 11 ra trường và đang đào tạo hơn 20 sinh viên hệ chính quy ngành Thư viện - Thiết bị trường học thuộc các khóa 12 và khóa 13, 14. Bên cạnh đó, hệ thống đào tạo liên thông của Bộ môn cũng rất phát triển. Hiện nay Bộ môn đang đào tạo 2 hệ liên thông:

+ Liên thông từ trình độ Cao đẳng lên Đại học

+ Liên thông từ trình độ Trung cấp lên Đại học

Bộ môn đã đào tạo và tổ chức lễ tốt nghiệp cho nhiều lớp ngoại tỉnh tại Lạng Sơn, Bắc Cạn, Quảng Ninh, Hải Dương, Nghệ An, vv… với số lượng sinh viên là hơn 1.000 sinh viên.

Ngoài các lớp ở các tỉnh trên, hiện nay bộ môn đang tiếp tục đào tạo tại các cơ sở liên kết tại Điện Biên, Cao Bằng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, vv… với số lượng sinh viên là gần 1.000 sinh viên và liên tục tuyển sinh các hệ liên thông tại trường Đại học Khoa học.

Giai đoạn 2011 - 2018, bộ môn Thông tin Thư viện đào tạo trình độ đại học ngành Khoa học Thư viện, chuyên ngành Thư viện – Thiết bị trường học.

Từ năm 2018, bộ môn Thông tin Thư viện đào tạo trình độ đại học ngành Thông tin Thư viện với 02 chuyên ngành:

1. Thư viện – Thiết bị trường học;

2. Thư viện – Quản lý văn thư.

Ngành Thư viện – Thiết bị trường học

Thời gian đào tạo 4 năm; hệ chính quy.

Bằng tốt nghiệp: "Cử nhân khoa học ngành Thư viện chuyên ngành Thư viện – Thiết bị trường học".

Chương trình đào tạo ngành Khoa học thư viện trình độ cử nhân nhằm trang bị cho sinh viên phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ thư viện – thiết bị trường học, có kỹ năng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu hoạt động trong lĩnh vực thư viện và thiết bị trường học.

Ngành Thư viện – Quản lý văn thư

Thời gian đào tạo: 4 năm; hệ chính quy.

Bằng tốt nghiệp: "Cử nhân khoa học ngành Thư viện chuyên ngành Thư viện – Quản lý văn thư".

Chương trình đào tạo ngành Khoa học thư viện trình độ cử nhân nhằm trang bị cho sinh viên phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ thư viện và quản lý văn thư như: nghiệp vụ thu thập, xử lí – phân tích- tổng hợp và phân phối thông tin; triển khai ứng dụng công nghệ hiện đại trong Thư viện điện tử - Thư viện số; quản lý văn bản; soạn thảo và ban hành văn bản quản lý; tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ; tổ chức công tác văn thư lưu trữ trong các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, xã hội; quản lý văn bản số; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư.

Cam kết về kiến thức và kỹ năng

Với chương trình đào tạo tiên tiến, tham khảo từ nhiều trường đại học lớn trong nước và nước ngoài, sinh viên Thông tin Thư viện sẽ được trang bị hệ thống kiến thức và kỹ năng thực hành toàn diện nhất. Đặc biệt, chương trình đào tạo ngành Thông tin Thư viện được xây dựng với cơ cấu hợp lý, linh hoạt, phù hợp với hai chuyên ngành đào tạo là Thư viện – Thiết bị trường học và Thư viện – Quản lý văn thư, đáp ứng nhu cầu của xã hội trong giai đoạn hiện nay. Ngoài những học phần chuyên ngành Thư viện, sinh viên Thư viện – Thiết bị trường học sẽ được học các học phần chuyên ngành Thiết bị trường học với tỷ lệ Thư viện /Thiết bị trường học là 50/50; sinh viên Thư viện – Quản lý văn thư sẽ được học các học phần chuyên ngành Quản lý văn thư với tỷ lệ Thư viện/ Quản lý văn thư là 50/50. Đây là điểm khác biệt đặc biệt của chương trình đào tạo ngành Thông tin Thư viện tại trường Đại học Khoa học so với các trường đã và đang đào tạo ngành Thư viện có bề dày lịch sử như Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Văn hóa Hà Nội. 58/135 tín chỉ trong chương trình đào tạo có giờ thực hành. 7/135 tín chỉ dành cho thực tập chuyên môn năm thứ 3 và thực tập tốt nghiệp.

Ngay từ năm thứ nhất, thứ hai, sinh viên đã được rèn luyện thể lực thông qua học phần Giáo dục thể chất 1, 2,3; được rèn luyện ý chí và tác phong quân đội thông qua học phần Giáo dục quốc phòng, được tiếp cận các kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và một số kiến thức chuyên ngành.

Năm thứ ba, sinh viên được tìm hiểu sâu hơn về kiến thức chuyên ngành, được thực hành các kỹ năng nghiệp vụ thư viện, nghiệp vụ thiết bị, nghiệp vụ văn thư; được lồng ghép đạo tạo các kỹ năng: kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng quản lý và lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ. Cuối năm thứ ba, sinh viên được đi thực tập chuyên môn 03 tuần (số tín chỉ: 03) tại các thư viện, trung tâm thông tin, các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên như: Trung tâm học liệu – Đại học Thái Nguyên; Thư viện tỉnh Thái Nguyên; các trung tâm Thông tin – Thư viện tại các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên: Đại học Y Dược, Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Nông – Lâm, Khoa Quốc tế, Khoa Ngoại ngữ; các trường cao đẳng: Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Y tế, Cao đẳng Kinh tế; Cao đẳng Thương Mại; các trường THPT: Chuyên, Lương Ngọc Quyến, Ngô Quyền, Dương Tự Minh, Chu Văn An; các trường THCS và Tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

Năm thứ tư, sinh viên tiếp tục được hoàn thiện các kiến thức chuyên ngành, thực hành kỹ năng nghiệp vụ thư viện, thiết bị, văn thư. Cuối năm thứ tư, sinh viên được đi thực tập tốt nghiệp (04 tín chỉ) tại các đơn vị mà sinh viên đã thực tập chuyên môn năm thứ 3.

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

Sinh viên, học viên sau khi tốt nghiệp có thể:

- Quản lý thư viện và phòng thí nghiệm tại các trường phổ thông các cấp và các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và trường nghề.

- Bảo quản, cung cấp dịch vụ, khai thác, giới thiệu sách và thiết bị trường học; tổ chức các hoạt động xã hội có liên quan đến sách và thiết bị trường học.

- Phụ trách công tác Thông tin và thiết bị trường học tại các trường chuyên nghiệp và phổ thông, tại các trung tâm thiết bị giáo dục hoặc các cơ sở nghiên cứu và sản xuất thiết bị trường học.

- Làm việc tại các công ty phát hành sách và thiết bị trường học, nhà sách, các cơ quan văn hóa, các thư viện tỉnh, huyện và cơ sở, thư viện quốc gia, thư viện trường đại học, trường trung học chuyên nghiệp, các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học.

- Làm chuyên viên, các cán bộ tại các trung tâm thông tin văn phòng tại các công ty doanh nghiệp, làm quản trị thông tin trong các loại hình doanh nghiệp nhà nước, tư nhân và các công ty cổ phần, công ty liên doanh, công ty nước ngoài.

- Làm những công việc về marketing, có kỹ năng về giao tiếp, quan hệ công chúng hoặc tiếp tục học tập, nghiên cứu chuyên sâu về chuyên ngành thư viện và thiết bị trường học thông qua các chương trình tập huấn chuyên môn, các khóa đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ.

- Lãnh đạo văn phòng, phòng hành chính hoặc phụ trách bộ phận văn phòng tại các cơ quan.

- Thư ký văn phòng hoặc trợ lý hành chính tại các văn phòng của các cơ quan; các chương trình, dự án.

- Chuyên viên văn thư, lưu trữ tại các văn phòng hoặc phòng hành chính của cơ quan, lưu trữ viên các trung tâm lưu trữ quốc gia và các lưu trữ lịch sử khác.

- Giảng viên tại các cơ sở đào tạo về thư viện, văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng bậc trung cấp, cao đẳng và một số trường đại học.

- Nghiên cứu viên tại các cơ sở nghiên cứu về công tác văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng.

- Có cơ hội học lên ở các bậc cao hơn (thạc sỹ, tiến sỹ) và trở thành các nhà khoa học, làm việc tại các trung tâm/ viện/ cơ sở nghiên cứu về hành chính, văn phòng.


Lên đầu trang

Nghiên cứu khoa học

Là Bộ môn non trẻ của Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, Bộ môn chưa có bề dày thành tích và kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, tập thể giảng viên của Bộ môn đã và đang tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học và không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn và luôn có ý thức sẵn sàng tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

Với một đội ngũ giảng viên trẻ trung, tâm huyết chúng tôi nuôi hoài bão xây dựng Bộ môn Thông tin Thư viện – Khoa Khoa học Cơ bản ngày một lớn mạnh để trở thành một địa chỉ uy tín trong việc đào tạo nguồn nhân lực Thông tin Thư viện chất lượng cao ở khu vực trung du – miền núi phía Bắc nói riêng và trong phạm vi cả nước nói chung.

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

Nhằm tạo môi trường rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ và sân chơi bổ ích, lý thú cho sinh viên ngành Thư viện, Bộ môn Thông tin - Thư viện thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa hữu ích.

Ngày 22/4/2013, Cuộc thi “Đi tìm văn hóa đọc” lần dầu tiên được tổ chức tại Trường Đại học nói riêng và Tỉnh Thái Nguyên nói chung. Hoạt động đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo những người yêu sách, khơi dậy phòng trào đọc sách cho toàn thể sinh viên Trường Đại học Khoa học nói riêng và các bạn trẻ trong Đại học Thái Nguyên nói chung.

Ngày 22/4/2016 Bộ môn Thư viện đã tổ chức tổ chức chương trình hưởng ứng ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4 với chủ đề “Sách – đường đến tri thức” – với mục đích xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội. Đồng thời, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách, tôn vinh giá trị của sách, xây dựng văn hóa đọc trong Nhà trường, Khoa và tôn vinh những những người tham gia quá trình sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, xuất hành, lưu giữ và quảng bá sách. Chương trình gồm 02 nội dung chính là triển lãm báo tường với chủ đề “Sách – đường đến tri thức” với 12 sản phẩm báo tường do sinh viên ngành Thư viện và Văn – xã hội thực hiện và cuộc thi tạo hình và giới thiệu sách do sinh viên Thư viện thực hiện. Cuộc triển lãm đã thu hút được gần 1.000 lượt bình chọn của toàn thể sinh viên, Cán bộ, giáo viên trong toàn trường. Sinh viên có cơ hội được thỏa sức sáng tạo, thể hiện tình yêu sách trong các tác phẩm. Cuộc thi đã khơi dạy niềm đam mê đọc sách cho các bạn trẻ.

Tương tự như những hội thảo đã nhiều lần cùng phối hợp với Trung tâm Học liệu, Đại học Thái Nguyên, ngày 01/10/2017, Bộ môn đã tổ chức Tổ chức chương trình nói chuyện chuyên đề “Đào tạo ngành Khoa học Thư viện - hội nhập và phát triển”. Chương trình nhằm tạo không gian để các cán bộ, giảng viên Khoa Khoa học Cơ bản, cán bộ Thư viện thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin – Thư viện và giảng viên Bộ môn Khoa học Thư viện có thể trao đổi thông tin, giao lưu với các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực Thư viện trong và ngoài nước, đồng thời, củng cố và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của sinh viên ngành Khoa học Thư viện, tạo môi trường thực hành tiếng Anh cho sinh viên ngành Tiếng Anh Du lịch. Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực thư viện:

- GS.TS. Patricic Oyler, giảng viên khoa Sau đại học ngành Khoa học Thư viện – Đại học Simmons, Hoa Kỳ.

- Bà Kathleen Weibel – Chuyên gia Thư viện Trung tâm Quốc tế Monteson Urbana Chamsaign Illinois (Chicago), Hoa Kỳ.

- Bà Nguyễn Thị Bắc – Nguyên Giám đốc Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

Cuộc nói chuyện chuyên đề là cơ hội quý báu để sinh viên tiếp thu, trao đổi kiến thức chuyên ngành cũng như thêm yêu ngành nghề mình lựa chọn.


Lên đầu trang

Khoa Khoa học cơ bản

(0208).3648.433

TẾT TRONG TÔI LÀ...

VIDEO DỰ THI - "Tết trong tôi là..." 2018 - MY TET HOLIDAY <3

Full name: Ma Van Thien from English for tourism k14 at Thai Nguyen University of Sciences.


VIDEO CUỘC THI - "TẾT TRONG TÔI LÀ.." 2018

Họ và tên: Nguyễn Trà Giang Địa chỉ: Nguyễn Trà Giang, lớp tiếng anh du lịch K4, khoa Khoc Học Cơ Bản, trường Đại học Khoa học - đại học Thái Nguyên

Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 1361715
Trong ngày: 6181
Đang online: 227