Hội thảo các vấn đề lý luận chính trị - cơ hội cho giảng viên và sinh viên trường Đại học Khoa học nâng cao hiểu biết về những vấn đề này
[ 18/05/2012 14:00 PM | Lượt xem: 1618 ]
Hội thảo các vấn đề lý luận chính trị - cơ hội cho giảng viên và sinh viên trường Đại học Khoa học nâng cao hiểu biết về những vấn đề này

Seminar khoa học là một nhiệm vụ quan trọng được bộ môn lý luận chính trị - khoa Khoa học Cơ bản thực hiện thường xuyên bên cạnh hoạt động giảng dạy. Năm học 2011 – 2012 hoạt động này được bộ môn mở rộng hơn về đối tượng tham gia và phong phú hơn về nội dung hội thảo.

Những năm gần đây, bên cạnh nhiều thành tựu lớn, đáng tự hào mà đất nước ta đạt được trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội thì còn tồn tại không ít những vấn đề khó khăn, thử thách, đặc biệt là các thế lực thù địch, phản động luôn lợi dụng gây “diễn biến hòa bình”, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm làm cho đất nước ta đi “chệch hướng xã hội chủ nghĩa”. Trong hoàn cảnh như vậy, bộ môn lý luận chính trị đẩy mạnh hoạt động seminar khoa học các vấn đề lý luận chính trị là một việc làm có ý nghĩa to lớn.

Những năm trước đây, hoạt động này chỉ được các giảng viên trong bộ môn tiến hành sinh hoạt chuyên môn nội bộ. Đến năm học 2011 – 2012, nhận thấy tầm quan trọng của hoạt động này, bộ môn đã mở rộng hơn về quy mô là ngoài sự tham gia của giảng viên trong bộ môn, còn có sự tham gia của các giảng viên, sinh viên trong và ngoài trường quan tâm đến dự. Mỗi khi chuẩn bị có hội thảo, bộ môn luôn đăng tải thông báo trên website của khoa KHCB để bất cứ ai quan tâm đều có thể tham gia.

Các buổi seminar được tổ chức theo tiến trình là một giảng viên Chính trị báo cáo về một chuyên đề lý luận chính trị, sau đó những cá nhân tham gia hội thảo sẽ trao đổi, thảo luận vấn đề được đưa ra và đi đến đánh giá, kết luận về nội dung khoa học, tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề trong giai đoạn hiện nay.

Các giảng viên bộ môn lý luận chính trị đã lựa chọn những chuyên đề báo cáo có nội dung gần gũi với giảng viên, sinh viên. Đó là các vấn đề mà họ lựa chọn làm luận văn thạc sỹ như báo cáo của Th.S Lê Thị Sự với đề tài “Ảnh hưởng của kinh tế tri thức đến kết cấu của hình thái kinh tế - xã hội”, Th.S Trương Thị Thảo Nguyên với đề tài “Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp khắc phục tồn tại của việc thực hiện bài học “lấy dân làm gốc” của Đảng ta hiện nay”, CN Trịnh Thị Nghĩa với đề tài “Tư tưởng triết học Mác về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên”, hay những chuyên đề mà họ tâm đắc như Th.S Cao Thị Phương Nhung với đề tài “Thực trạng và giải pháp giải quyết vấn đề lợi dụng tôn giáo chống phá sự nghiệp cách mạng Việt Nam hiện nay”, CN Đinh Thị Hiển với đề tài “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam”.

Sau mỗi báo cáo, các cá nhân tham gia đã thảo luận rất sôi nổi. Đây là cơ hội để mỗi người bày tỏ ý kiến của mình, đó có thể là ý kiến thắc mắc chưa hiểu rõ, có thể là ý kiến đóng góp nhằm làm sâu sắc thêm vấn đề được đưa ra. Mỗi buổi hội thảo trên thường kéo dài khoảng hai giờ đồng hồ.

Những buổi hội thảo trên có ý nghĩa thiết thực, lớn lao, đã cung cấp thêm cho các giảng viên, sinh viên những kiến thức bổ ích về các vấn đề lý luận chính trị. Vì vậy, seminar khoa học của bộ môn Lý luận Chính trị được các giảng viên, sinh viên đánh giá là có chất lượng cao và hữu ích. Th.S Cao Duy Trinh – Trưởng khoa KHCB đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của giảng viên bộ môn Lý luận Chính trị, đồng thời bày tỏ sự mong muốn bộ môn sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, lựa chọn thêm nhiều chuyên đề thiết thực, mở rộng quy mô hội thảo hơn nữa để góp phần nâng cao hiểu biết các vấn đề lý luận chính trị cho giảng viên và sinh viên, trước hết là giảng viên và sinh viên trường Đại học Khoa học.

Sau đây là một số hình ảnh của các buổi seminar:Cao Thị Phương Nhung – Khoa KHCB

Khoa Khoa học cơ bản

(0208).3648.433
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 3757896
Trong ngày:
Đang online: 26