THÔNG BÁO (V/v mở lớp học phần kỳ hè 2012 đợt 2)
[ 29/05/2012 16:20 PM | Lượt xem: 2111 ]

 

THÔNG BÁO

(V/v mở lớp học phần kỳ hè 2012 đợt 2)

 

 

-         Để tạo điều kiện cho sinh viên học cải thiện, học lại các học phần trong kỳ hè 2012 năm học 2011 – 2012;

-         Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2011 – 2012.

Phòng ĐT-KH&QHQT thông báo kế hoạch mở lớp đợt 2 như sau:

·     Phòng ĐT-KH&QHQT gửi các đơn vị lịch học các lớp dự kiến mở trong đợt 2. Nếu Khoa/ Bộ môn nào bổ sung, hủy bớt hoặc chỉnh sửa thời khóa biểu này vui lòng liên hệ với phòng ĐT-KH&QHQT trước 10h ngày 4/6/2012.

·     Sinh viên các Khóa có nguyện vọng mở thêm lớp (không có trong TKB dự kiến đợt 2) phải lập danh sách gửi cố vấn học tập (danh sách này cố vấn học tập tổng hợp và gửi cho phòng ĐT-KH&QHQT trước 10h ngày 4/6/2012). 

·     Thời hạn đăng ký: Từ 5/6/2012 đến hết ngày 20/6/2012.

·     Cách thức đăng ký: Sinh viên tự vào tài khoản cá nhân đăng ký.

 

Khoa Khoa học cơ bản

(0208).3648.433

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 3757896
Trong ngày:
Đang online: 22