Bộ môn lý luận chính trị - báo cáo seminar khoa học
[ 17/05/2012 14:00 PM | Lượt xem: 4593 ]
Sáng ngày 10/5/2012, Bộ môn Lý luận chính trị tiếp tục triển khai hoạt động seminar khoa học với sự trình bày của hai báo cáo viên là Đinh Thị Hiển và Trịnh Thị Nghĩa. Đến dự với buổi Seminar lần này, có đồng chí Cao Duy Trinh – trưởng khoa KHCB, đồng chí Phan Thị Hòa – phó trưởng khoa, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – phụ trách công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng của Khoa, đồng chí Nguyễn Thị Quế - trưởng bộ môn Tiếng Anh.

Với đề tài: “Tư tưởng triết học của C.Mác và Ph.Ăngghen về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên”, báo cáo viên Trịnh Thị Nghĩa đã trình bày một cách toàn diện, sâu sắc, hệ thống quan điểm của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên và đưa ra một vài suy nghĩ về ý nghĩa phương pháp luận của tư tưởng này trong thời đại ngày nay. Với cách tiếp cận của mình, báo cáo viên đã phân tích trên hai khía cạnh cơ bản: Tự nhiên – Con người và Con người – Tự nhiên. Triết học Mác khẳng định, giới tự nhiên là cơ sở cho sự tồn tại của con người và xã hội; con người không thể sống tách rời với tự nhiên. Bản thân con người cũng là một sản phẩm tiến hóa cao nhất của giới tự nhiên, vì thế bản thân nó có mối quan hệ máu thịt với cái nôi sinh học đó. Tuy nhiên, C.Mác - Ph.Ăngghen cũng nhấn mạnh vai trò chủ thể và tính sáng tạo, tính có mục đích của con người trong quá trình cải biến thế giới khách quan. Các ông đã đưa ra những nguyên tắc phương pháp luận chỉ dẫn cách ứng xử cho con người trong mối quan hệ với tự nhiên - đó là mối quan hệ hài hòa, bình đẳng, là mối quan hệ hữu cơ không thể tách rời. Mỗi khi con người tàn phá tự nhiên cũng là khi con người tàn phá chính bản thân mình; mỗi khi con người phá hoại sự cân bằng sinh thái là lúc con người tự huỷ hoại sự sống của mình. Đó là sự thật hiển nhiên đã được khoa học và thực tiễn lịch sử chứng minh. 

Theo hướng nghiên cứu về lịch sử tư tưởng Việt Nam, báo cáo viên Đinh Thị Hiển đã lựa chọn đề tài: “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam”. Đây là một chủ đề rộng, song trong phạm vi đề tài, báo cáo viên đưa ra một cách nhìn tổng quan nhất về chủ nghĩa yêu nước Việt Nam từ thời dựng nước cho đến nay. Báo cáo đã phân tích cơ sở hình thành, nội dung và tính chất của chủ nghĩa yêu nước qua từng thời kỳ lịch sử; đồng thời nhấn mạnh trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước bước vào giai đoạn hội nhập một cách toàn diện, bảo vệ chủ quyền dân tộc là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đất nước ta, vì vậy cần phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tình thần yêu nước, độc lập tự chủ trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ để có thể bảo vệ và xây dựng thành công tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Với sự làm việc nghiêm túc, khoa học, cả hai đề tài báo cáo đã mang đến những cách tiếp cận mới cho người nghe. Kết thúc mỗi đề tài, các báo cáo viên đều nhận được những câu hỏi thảo luận, những góp ý cả về mặt chuyên môn và ngoài chuyên môn. Điều đó có ý nghĩa quan trọng trong việc rút kinh nghiệm cho các lần tổ chức về sau.

Kết thúc buổi thảo luận, đồng chí Cao Duy Trinh đã đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc của hai báo cáo viên và bộ môn Lý luận Chính trị nói chung, đồng thời đồng chí cũng chỉ ra những điểm chưa đạt cần khắc phục. Trong quá trình chỉ đạo, đồng chí Trưởng khoa nhấn mạnh tính cấp thiết của việc nghiên cứu khoa học và không ngừng nâng cao trình độ của cán bộ giảng viên. Điều đó có ý nghĩa định hướng quan trọng đối với mỗi cá nhân trong quá trình giảng dạy và học tập; góp phần xây dựng Khoa Khoa học Cơ bản ngày càng vững mạnh và phát triển.

< Lê Thị Sự >

Khoa Khoa học cơ bản

(0208).3648.433

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 3757896
Trong ngày:
Đang online: 22