DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ THỰC HIỆN

STT

Tên công trình, mã số, thời gian thực hiện

Tác giả

Kết quả đạt được

Phân loại

BỘ MÔN CHÍNH TRỊ - THỂ CHẤT

1

Xây dựng ngân hàng câu hỏi ôn tập, bài tập vận dụng học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Sự

 

Cấp ĐHKH

2

Xây dựng giáo án học phần Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin theo hướng vận dụng các quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.

Chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Sự

Tham gia: Trịnh Thị Nghĩa, Trương Thị Thảo Nguyên, Đinh Thị Hiển, Lê Thị Quỳnh Liu.

 

Cấp ĐHKH

3

Nghiên cứu lựa chọn một số trò chơi vận động bổ trợ thể lực và nâng cao hứng thú học tập môn cầu lông cho sinh viên trường đại học khoa học-đại học thái nguyên.

TS. Lê Trung Kiên

 

Cấp ĐHKH

DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO, CHUYÊN KHẢO ĐÃ BIÊN SOẠN

TT

Tên sách

Năm xuất bản

Nhà xuất bản

Tác giả

Trách nhiệm tham gia trong Sách

1

Cầu lông kỹ thuật cơ bản, phương pháp tập luyện và phương pháp tổ chức thi đấu

2020

NXB Hồng Đức

Lê Trung Kiên

Chủ biên

2

Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Tân Dương (1946-2010)

2015

NXB Chính trị quốc gia.

Lý Thị Thu Huyền

Đồng chủ biên

3

Bài tập học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh (Sách tham khảo)

Tháng 1/2016

Sách tham khảo, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

Lê Thị Sự

Đồng chủ biên

4

Phát triển con người và một số vấn đề đặt ra trong phát triển con người ở Thái Nguyên hiện nay (Sách chuyên khảo)

Tháng 7/2017

Nhà xuất bản giáo dục.

Trịnh Thị Nghĩa

Tác giả

 

Các hướng nghiên cứu

Lĩnh vực KHTV Khoa học thư viện và Thiết bị trường học.

Lĩnh vực Lý luận chính trị Các giá trị lý luận và thực tiễn trong khoa học lý luận chính trị và ứng dụng vào thực tiễn.

Lĩnh vực Thể thao Giáo dục học thể thao.

Hợp tác nghiên cứu

Giải thưởng/Khen thưởng

Trên chặng đường gần 10 năm xây dựng và phát triển, phong trào thi đua của Khoa luôn được kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Kể từ khi thành lập đến nay, tập thể Khoa đã được tặng:

- 2 Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

- 3 Danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc".

- Nhiều năm liền Khoa được nhận giấy khen của Hiệu trưởng.

Cán bộ giảng viên trong Khoa cũng được trao tặng các danh hiệu cao quý:

- 2 Bằng khen cấp Bộ

- Nhiều Cán bộ, giảng viên được nhận giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, giấy khen của Hiệu trưởng, giấy khen của Công đoàn Đại học Thái Nguyên, Công đoàn Trường Đại học Khoa học.

- Giảng viên Bộ môn Lý luận chính trị tham dự Cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp năm 2013 đạt 01 giải nhất; tham dự Hội thi Dân vận Khéo năm 2015 và 2016 đạt 02 giải Nhì, 01 giải Ba.

- Giảng viên bộ môn Giáo dục thể chất đạt nhiều thành tích cao trong các giải thi đấu thể thao do Trường, Đại học Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên và Ngành Giáo dục Việt Nam tổ chức.


Khoa Khoa học cơ bản

(0208).3648.433

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 3757896
Trong ngày:
Đang online: 26