HỘI NGHỊ VĂN HÓA TOÀN QUỐC NĂM 2021 - THẮP SÁNG TƯƠNG LAI DÂN TỘC

Ngày 24-11- 2020 tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau 75 năm, kế thừa những tinh hoa đã đúc rút được từ hai Hội ...

10/12/2021 00:00 AM Chi tiết

Khoa Khoa học cơ bản

(0208).3648.433

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 3757896
Trong ngày:
Đang online: 18