Hoàng Thị Huyền Sinh viên Ngành Quản lý Thể dục thể thao - Khoa Khoa học Cơ bản xuất sắc đoạt Huy chương Vàng Giải vô địch Taekwondo cúp Đại sứ quán Hàn Quốc ở Đà Nẵng
[ 12/09/2023 00:00 AM | Lượt xem: 0 ]

Ti ngày 8/9/2023, S Văn hóa và Th thao TP. Đà Nng phi hp vi Liên đoàn Taekwondo Vit Nam t chc Gii Vô địch Taekwondo các câu lc b quc gia - Cúp Đại s Hàn Quc 2023. Gii đấu thu hút hơn 1.200 vn động viên tham gia.

Tham gia tranh tài ti Gii đấu ln này có hơn 1.200 vn động viên, hun luyn viên đến t 58 câu lc b ca 49 đơn v tnh, thành trong c nước, thi đấu các ni dung thi đấu quyn và đối kháng 4 la tui dưới 12 tui, t 12-14 tui, t 15-17 tui và t 18-20 tui.

Gii Vô địch Taekwondo các câu lc b quc gia - Cúp Đại s Hàn Quc 2023 hướng đến mc tiêu va to sân chơi, cơ hi thi đấu b ích cho các vn động viên Taekwondo, va đóng góp vào mi quan h hp tác gia hai nước Vit Nam - Hàn Quc trong lĩnh vc văn hóa - th thao.

Ngoài ra, đây còn là gii đấu to tin đề tiếp tc t chc gii vô địch Taekwondo các câu lc b quc tế ln th 19 năm 2023, din ra t ngày 13 đến ngày 19/9/2023.

Tham d Gii đấu, sinh viên Hoàng Th Huyn - ngành Qun lý Th dc th thao K20 đã giành 2 Huy chương Vàng, mang vinh quang v cho Trường Đại hc Khoa hc và tnh Thái Nguyên.

Thông qua Gii đấu này, phong trào Taekwondo ti các đơn v địa phương cũng s được phát trin mnh, thu hút các đối tượng thanh thiếu niên tham gia tp luyn, nâng cao sc khe. Đồng thi, gii chuyên môn s tìm kiếm nhng tài năng tr để xây dng lc lượng kế cn, b sung cho các đội tuyn quc gia trong tương lai.

Tin bài: Ban truyền thông Khoa KHCB

Dưới đây là một số hình ảnh:
Khoa Khoa học cơ bản

(0208).3648.433

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 3757896
Trong ngày:
Đang online: 22