Cán bộ, Giảng viên Khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khoá XIII
[ 27/09/2022 00:00 AM | Lượt xem: 0 ]

Trong ngày 05 /09/2022, Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí thuộc Ban Chi Ủy: Đồng chí Lê Trung Kiên - Bí thư chi bộ, Đồng chí Trịnh Thị Nghĩa - Phó Bí Thư, Đồng chí: Đỗ Thái Phong- Ủy viên và toàn bộ cán bộ giảng viên Khoa Khoa học cơ bản.

Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới toàn cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng cho cán bộ, giảng viên tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa các nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Cùng ngày 05/09, các đại biểu được nghe Đồng chí Trịnh Thị Nghĩa, Phó Bí thư chi bộ truyền đạt chuyên đề:“Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Trong buổi chiều cùng ngày 5/09, các đại biểu được nghe Đồng chí Lê Thị Quỳnh Liu, truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Đồng chí Đinh Thị Hiển truyền đạt chuyên đề: “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Đồng chí Lý Thị Thu Huyền truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là công việc có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, tinh thần chỉ đạo củaHội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến lược “đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị

Khoa Khoa học cơ bản

(0208).3648.433

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 3757896
Trong ngày:
Đang online: 28