GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC KHOA HỌC THAM DỰ BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CHO GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2022
[ 06/10/2022 00:00 AM | Lượt xem: 0 ]

Trong các ngày từ 3/10 đến 5/10/2022, Ths. Đinh Thị Hiển, đại diện giảng viên lý luận chính trị trường Đại học Khoa học đã tham dự Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn chính trị cho giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị của đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm năm 2022 tại Trường Đại học Vinh.

Đây là hoạt động bồi dưỡng thường niên, do Ban Tuyên giáo trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức nhằm tăng cường thúc đẩy việc cập nhật nội dung, đổi mới phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị trong các cơ sở giáo dục đại học trong thời gian tới. Chương trình thực hiện theo Hướng dẫn tại Công văn số 64-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc hướng dẫn bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Như Nghệ - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo; GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh; đồng chíMai Yến Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, các chuyên gia của Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Kinh tế Trung ương; Hội đồng lý luận trung ương, đại diện lãnh đạo các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, cùnghơn 700 cán bộ, giảng viên đến từ các cơ sở giáo dục đại học phía Bắc. Đoàn Đại học Thái Nguyên tham dự hội nghị với 17 giảng viên là lãnh đạo, giảng viên thuộc 9 trường đại học, cao đẳng trong và ngoài công lập đóng trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu Khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Như Nghệ - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm thời gian qua đã giúp chuyển tải những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đến học sinh, sinh viên, học viên - một bộ phận lớn thanh niên ưu tú của đất nước, góp phần quan trọng vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng. Trong thời gian tới, việc nghiên cứu, đổi mới nội dung chương trình các môn lý luận chính trị đang đặt ra những nhiệm vụ nặng nề và đòi hỏi phải tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa cùng với các nhiệm vụ chung của toàn ngành. Bộ Giáo dục và Đào tạo tin tưởng với sự quan tâm của Ban Tuyên giáo Trung ương, các Bộ, Ngành, sự cố gắng của các đồng chí lãnh đạo và giảng viên, công tác giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị trong các cơ sở giáo dục sẽ tiếp tục có những bước chuyển nhất định trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Như Nghệ - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo khai mạc Hội nghị

Phát biểu chào mừng Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh rất hoan nghênh việc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tại Trường Đại học Vinh, tạo điều kiện cho các đại biểu khu vực miền Trung thuận lợi hơn trong việc tham dự. Tuy nhiên, thời gian tổ chức Hội nghị diễn ra trong bối cảnh thời tiết không thuận lợi, Trường Đại học Vinh sẽ tạo mọi điều kiện tối đa để chương trình Hội nghị diễn ra theo đúng kế hoạch, yêu cầu đề ra. Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh khẳng định.

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu chào mừng

Trên cơ sở thống nhất giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình bồi dưỡng, tập huấn chính trị cho giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị năm 2022 sẽ bao gồm các nội dung: Tình hình kinh tế Việt Nam năm 2022; Những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện hội nghị lần thứ tư, lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đoàn đại biểu Đại học Thái Nguyên tham dự Hội nghị

Ths. Đinh Thị Hiển tham dự hội nghị


Khoa Khoa học cơ bản

(0208).3648.433

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 3757896
Trong ngày:
Đang online: 44