THÔNG BÁO SEMINAR BỘ MÔN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ
[ 27/05/2015 07:00 AM | Lượt xem: 639 ]


THÔNG BÁO SEMINAR
Kính gửi: - Cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Khoa học,
- Khoa Khoa Khoa học Cơ bản, Trường Đại học Khoa học.
Thực hiện nhiệm vụ năm học Trường ĐHKH và nhiệm vụ chính trị do Ban Tuyên Giáo thuộc Tỉnh Ủy Thái Nguyên, ĐHTN và Đại học Khoa học giao phó trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị, Bộ môn Lý luận Chính trị, Khoa Khoa học Cơ bản sẽ thực hiện báo cáo seminar chuyên môn với chủ đề: “Xây dựng giáo án học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin theo hướng lồng ghép quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta hiện nay”.

      Báo cáo viên: NCS Lê Thị Sự và Ths. Đinh Thị Hiển

      Thời gian: 8h ngày 28/5/2015

       Địa điểm: Phòng họp số 3, nhà Hiệu bộ Trường Đại học Khoa học.


Seminar là hoạt động khoa học, chuyên môn và nghiệp vụ thường kỳ của Bộ môn vì vậy chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể các cán bộ, giảng viên cùng các bạn sinh viên quan tâm tới dự và đóng góp ý kiến, giúp chúng tôi hoàn thiện các nghiên cứu và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ năm học. Sự có mặt của các đồng chí và các bạn sinh viên sẽ góp phần làm nên thành công của buổi sinh hoạt chuyên môn của Khoa và Bộ môn chúng tôi.
Trân trọng cảm ơn!


Thái Nguyên, ngày 25 tháng 5 năm 2015

Thay mặt Bộ môn Lý luận Chính trị,

    Khoa KHCB, trường ĐHKH

Trưởng Bộ môn

NCS. Lê Thị Sự


Khoa Khoa học cơ bản

(0208).3648.433
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 3757896
Trong ngày:
Đang online: 30