Tuần sinh hoạt công dân – HSSV năm học 2015 – 2016
[ 19/08/2015 15:15 PM | Lượt xem: 1187 ]

Tuần sinh hoạt công dân dành cho toàn thể sinh viên trường Đại học Khoa học bắt đầu diễn ra từ ngày 10/08/2015 và sẽ kết thúc vào ngày 16/08/2015.

Việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” đầu năm học tại Trường Đại học Khoa học là hoạt động thường niên, luôn được tiến hành nghiêm túc, đạt hiệu quả giáo dục cao.

Phát biểu tại lễ khai mạc “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” PGS.TS Nông Quốc Chinh – Hiệu trưởng nhà trường, đã nhấn mạnh nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến quy chế học tập và đào tạo, tiêu chuẩn đầu ra cho sinh viên năm cuối - năm học 2015- 2016,

Mục đích “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” là giúp cho học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp các sinh viên hiểu rõ và vận dụng các quy chế, quy định đào tạo, rèn luyện của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Nhà trường; trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Nội dung sinh hoạt giúp các bạn hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - HSSV thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, về công tác HSSV của Nhà trường; phương hướng nhiệm vụ năm học 2015 - 2016, nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện của Nhà trường và nhu cầu của xã hội.

TS. Nguyễn Anh Hùng trao đổi về công tác HSSV

Nội dung phổ biến trong “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” gồm 4 nội dung chính sau:

Nội dung 1: Tổng quan về lịch sử hình thành và phát triển của Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.

Người thực hiện: PGS.TS Nông Quốc Chinh – Hiệu trưởng nhà trường.

Nội dung 2:  Quy chế HSSV, chương trình công tác HSSV; Quy định về đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên, các văn bản quy định về chế độ chính sách đối với HSSV.

Người thực hiện: TS. Nguyễn Anh Hùng – Phó trưởng phòng công tác HSSV.

Nội dung 3: Quy chế đào tạo, Công tác học vụ, Các văn bản cụ thể hoá của Nhà trường về khung xử lý, kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế đào tạo. Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học năm 2015; Chiến lược phát triển giáo dục 2015 - 2020.

Người thực hiện: Th.S Phạm Minh Tân – Phó trưởng phòng đâò tạo.

Nội dung 4: Báo cáo về công tác đoàn đội và những hướng đi mới đối với HSSV.

Người thực hiện: Th.S Ngô Ngọc Linh – Bí thư đoàn trường.

Có thể nói “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV ” cho toàn thể sinh viên được Nhà trường chuẩn bị chu đáo, nhằm đạt hiệu quả giáo dục cao, thông qua phương pháp: HSSV tập trung nghe, trình bày theo chuyên đề, có thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch và đánh giá kết quả cuối đợt sinh hoạt.

 “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” không chỉ là dịp để các bạn sinh viên được lãnh đạo nhà trường, các khoa, phòng, ban, trung tâm chức năng định hướng học tập, hướng dẫn quy chế sinh học tập, trang bị các kỹ năng nghề nghiệp để hoàn thành chương trình học tốt nhất trong Nhà trường, mà còn là sự tiếp nhận đầy đủ các thông tin và thực hiện tốt quy định của Nhà trường, cũng như chuẩn bị những hành trang vững chắc để nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện trước năm học mới./.

                                                                                                                Trích dẫn nguồn: tnus.edu.vn

Khoa Khoa học cơ bản

(0208).3648.433
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 3757896
Trong ngày:
Đang online: 15