Dự kiến Thời Khóa Biểu Học kì Hè 2012
[ 04/05/2012 14:00 PM | Lượt xem: 1718 ]
Khoa Khoa học Cơ bản - Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên dự kiến Thời khóa biểu cho Học kì phụ ( Hè ) năm học 2011-2012 bao gồm các môn: Tiếng Anh cơ sở I, Tiếng Anh cơ sở II, Tiếng Anh cơ sở III, Những Nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chi tiết xem tại đây
< KHCB >

Khoa Khoa học cơ bản

(0208).3648.433
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 3757896
Trong ngày:
Đang online: 29