CHI ỦY

Bí thư
Lê Trung Kiên

Phó Bí thư
Trịnh Thị Nghĩa

           
     

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Phó Trưởng khoa
Lê Trung Kiên

     
       
               

CÔNG ĐOÀN

Chủ tịch
Lê Thị Quỳnh Liu

Phó Chủ tịch
Phạm Thị Bích Thảo

   

ĐOÀN TNCS HCM

Bí thư Liên chi đoàn KHCB
Lê Thị Quyên

 
       
               

Trợ lý Tổng hợp

Hoàng Thị Nghĩa

     
       
               

Bộ môn Thư viện

Hà Thị Thu Hiếu
Phó Trưởng BM

 

Bộ môn Chính trị - Thể chất

Trịnh Thị Nghĩa
Trưởng BM

Đỗ Thái Phong
Phó Trưởng BM



Khoa Khoa học cơ bản

(0208).3648.433
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 3757896
Trong ngày:
Đang online: 29