GIỚI THIỆU VỀ KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Lịch sử hình thành

Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên đang từng bước trưởng thành cùng với sự phát triển mạnh mẽ về quy mô và chất lượng của Nhà trường. Tiền thân của Khoa là Bộ môn Khoa học cơ bản,được thành lập ngày 20 tháng 03 năm 2008, theo quyết định số 144/QĐ-TCCB của Trưởng Khoa Khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội.Bộ môn trở thành Khoa theo quyết định số 922/QĐ-TCCB ngày20 tháng 7 năm 2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Trải qua 10 năm gây dựng và phát triển, với sự đồng lòng của đội ngũ cán bộ, giảng viên đầy nhiệt tình và tâm huyết, Khoa Khoa học cơ bản đã dần khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong Nhà trường cũng như trong toàn Đại học Thái Nguyên.

Sứ mệnh

Khoa Khoa học cơ bản- Trường Đại học Khoa học có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và giảng dạy các môn giáo dục đại cương trong toàn trường, tạo nền tảng vững chắc cho sinh viên tham gia học tập các môn chuyên ngành.Ngoài ra, Khoa còn đào tạo 03 ngành cử nhân Khoa học Thư viện – Thiết bị trường học; Thư viện – Quản lý văn thư và Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh du lịch),góp phần thực hiện mục tiêu đưa Trường Đại học Khoa học trở thành một trong các trường đại học hàng đầu của khu vực Trung du miền núi phía Bắc.

Tầm nhìn

Khoa Khoa học cơ bản thuộc trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên sẽ trở thành một khoa đào tạo và nghiên cứu đa lĩnh vực, chất lượng cao, có vị thế trong hệ thống các viện nghiên cứu Ngôn ngữ, hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và quốc tế.

Cơ cấu tổ chức và đội ngũ

Khoa Khoa học Cơ bản gồm có 4 bộ môn là Tiếng Anh, Lý luận chính trị, Giáo dục thể chất và Thư viện. Hiện nay, Khoa có 26 cán bộ, giảng viên cơ hữu và 06 giảng viên kiêm nhiệm với cơ cấu tổ chức gồm 1 trưởng khoa và 2 phó trưởng khoa. Đội ngũ cán bộ giảng dạy tại khoa là những giảng viên có kinh nghiệm, nhiệt huyết, nghiệp vụ chuyên môn tốt, đáp ứng tốt yêu cầu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Khoa hiện có 6 tiến sĩ, 02 Nghiên cứu sinh, 19 thạc sĩ và 01 cử nhân (là chuyên viên).

Các chương trình đào tạo đang triển khai

Đào tạo trình độ Đại học

Ngành Thư viện – Thiết bị trường học

Thời gian đào tạo 4 năm; hệ chính quy.

Bằng tốt nghiệp: "Cử nhân khoa học ngành Thư viện chuyên ngành Thư viện – Thiết bị trường học".

Chương trình đào tạo ngành Khoa học thư viện trình độ cử nhân nhằm trang bị cho sinh viên phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ thư viện – thiết bị trường học, có kỹ năng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu hoạt động trong lĩnh vực thư viện và thiết bị trường học.

Ngành Thư viện - Quản lý văn thư

Thời gian đào tạo: 4 năm; hệ chính quy.

Bằng tốt nghiệp: "Cử nhân khoa học ngành Thư viện chuyên ngành Thư viện – Quản lý văn thư".

Chương trình đào tạo ngành Khoa học thư viện trình độ cử nhân nhằm trang bị cho sinh viên phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ thư viện và quản lý văn thư như: nghiệp vụ thu thập, xử lí – phân tích- tổng hợp và phân phối thông tin; triển khai ứng dụng công nghệ hiện đại trong Thư viện điện tử - Thư viện số; quản lý văn bản; soạn thảo và ban hành văn bản quản lý; tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ; tổ chức công tác văn thư lưu trữ trong các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, xã hội; quản lý văn bản số; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư.

Ngành Tiếng Anh Du lịch

Thời gian đào tạo: 4 năm; hệ chính quy.

Bằng tốt nghiệp: "Cử nhân khoa học ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành tiếng Anh Du lịch”.

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh Du lịch) nhằm mục đích đào tạo nguồn nhân lực vừa có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh (bậc 5 - trình độ C1 theo Khung năng lực ngoại ngữ (NLNN) 6 bậc Việt Nam), vừa có kỹ năng nghề nghiệp, tác phong tốt, có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn, hoặc các ngành nghề khác có sử dụng tiếng Anh ở trong và ngoài nước, đáp ứng được yêu cầu phát triển ngành Du lịch của xã hội nói chung và của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc nói riêng. Ngoài ra, sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các công việc khác nhau trong các cơ quan hành chính sự nghiệp như sở văn hóa và du lịch; đài phát thanh truyền hình; các doanh nghiệp trong và ngoài nước có sử dụng tiếng Anh; có khả năng tham gia nghiên cứu, bảo tồn và quảng bá hình ảnh của Việt Nam ra thế giới, đóng góp vào quá trình hội nhập của đất nước.

Hoạt động nghiên cứu khoa học

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ĐÃ THỰC HIỆN

STT

Tên công trình, mã số, thời gian thực hiện

Tác giả

Kết quả đạt được

Phân loại

BỘ MÔN TIẾNG ANH

1

Phân tích diễn ngôn phê phán trong giáo dục: hình ảnh tư tưởng điển hình nào được xây dựng qua ngôn ngữ một giáo trình tiếng Anh (American Headway 4, 2005)?

TS. Cao Duy Trinh

Xuất sắc

Đề tài KH & CN cấp Bộ 2010-2011

2

Đánh giá đề cương chi tiết các học phần tiếng Anh cơ sở nhằm định hướng xây dựng chương trình tiếng Anh theo năng lực đầu ra tại Đại học Thái Nguyên.

TS. Nguyễn Thị Quế

Đang thực hiện

Đề tài KH & CN cấp ĐHTN 2017-2018

3

Đánh giá hiệu quả hoạt động học tập hợp tác (Cooperative Learning) trong việc phát triển kỹ năng viết cho sinh viên không chuyên ngữ Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên.

TS. Phan Thị Hòa

Đang thực hiện

Đề tài KH & CN cấp ĐHTN 2018-2019

4

Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho môn học tiếng Anh cơ sở học phần I. Ms TN 2009-07- N. Năm 2009.

Th.S Dương Thị Thảo

Ngân hàng 600 câu hỏi trắc nghiệm môn TACS HP1

Cấp ĐHKH

5

Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho môn học tiếng Anh cơ sở học phần II. Ms TN2009-07- N. Năm 2009.

Th.S Nguyễn Thị Tuyết

Ngân hàng 300 câu hỏi trắc nghiệm môn TACS HP2

Cấp ĐHKH

6

Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho môn học tiếng Anh cơ sở học phần III. Ms TN2009-07-18N. Năm 2009.

TS. Nguyễn Thị Quế

Ngân hàng 300 câu hỏi trắc nghiệm môn TACS HP3

Cấp ĐHKH

7

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử TACS học phần II theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. Ms TN2009-07. Năm 2009.

TS. Phan Thị Hoà

Giáo án điện tử học phần Tiếng Anh Cơ sở II

Cấp ĐHKH

8

Xây dựng bài giảng điện tử cho học phần tiếng Anh chuyên ngành nhóm 2. Ms 2010.

Th.S Vũ Thị Thanh Thúy

Giáo án điện tử học phần Tiếng Anh chuyên ngành nhóm 2

Cấp ĐHKH

9

Xây dựng bài giảng điện tử cho học phần tiếng Anh cơ sở III. Ms 2010.

Th.S Lại Thị Thanh

Giáo án điện tử học phần Tiếng Anh Cơ sở III

 

Cấp ĐHKH

10

Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Tiếng Anh cơ sở III.Ms 2011.

Th.S Dương Thị Thảo

Ngân hàng 600 câu hỏi trắc nghiệm trên máy tính học phần Tiếng Anh cơ sở IIIvà đáp án cho môn học Tiếng Anh cơ sở III.

Cấp ĐHKH

11

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử TACS học phần I theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. Ms 2013.

TS. Phan Thị Hoà

Giáo án điện tử học phần Tiếng Anh Cơ sở I

Cấp ĐHKH

12

Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Tiếng Anh cơ sở I.Ms 2015.

Th.S Nguyễn Thị Thảo

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trên máy tính TACS1

Cấp ĐHKH

13

“Biên soạn bộ đề thi cuối kỳ cho học phần tiếng Anh cơ sở 2.

theo định dạng bài thi A2 theo khung năng lực châu Âu”.

Th.S Dương Thị Thảo

Ngân hàng đề thi cuối kỳ TACS2 dạng thức A2

Cấp ĐHKH

14

“Biên soạn bộ đề thi cuối kỳ cho học phần tiếng Anh cơ sở 3

theo định dạng bài thi B1 theo khung năng lực châu Âu”.

Th.S Nguyễn Hải Quỳnh

Ngân hàng đề thi cuối kỳ TACS3 dạng thức B1

Cấp ĐHKH

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

15

Xây dựng ngân hàng câu hỏi ôn tập, bài tập vận dụng học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chủ nhiệm đề tài: NCS Lê Thị Sự

 

 

Cấp ĐHKH

16

Xây dựng giáo án học phần Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin theo hướng vận dụng các quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.

Chủ nhiệm đề tài: NCS Lê Thị Sự

Tham gia: TS.Trịnh Thị Nghĩa, NCS.Trương Thị Thảo Nguyên, Đinh Thị Hiển, Lê Thị Quỳnh Liu.

 

Cấp ĐHKH

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

17

Nghiên cứu lựa chọn một số trò chơi vận động bổ trợ thể lực và nâng cao hứng thú học tập môn cầu lông cho sinh viên trường đại học khoa học-đại học thái nguyên.

TS. Lê Trung Kiên

 

Cấp ĐHKH

DANH MỤC CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ


Stt

Tên bài

Tác giả

Tạp chí đăng tải

Tháng/ năm công bố

Phân loại

BỘ MÔN TIẾNG ANH

1. 1

North Atlantic Treaty – a global document in a Critical Discourse Analysis.

TS. Cao Duy Trinh

Tạp chí Khoa học, Ngoại ngữ, tập 23,số 23, 2007, Đại học Quốc gia Hà nội.

 

2007

ĐHQGHN

2. 2

Critical Discourse Analysis: Principles, Objects and Elements.

TS. Cao Duy Trinh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 53, Số 5, 2009, - Đại học Thái Nguyên.

 

2009

ĐHTN

3.

English today and tomorrow from a critical perspective.

TS. Cao Duy Trinh

Tạp chí Khoa học, Ngoại ngữ, tập 26, số 3, Đại học Quốc gia Hà Nội.

2010

ĐHQG Hà Nội

4.

The Effects of Using Communicative Approach on the English Performance of the Selected Second Year Students of the Faculty of Natural and Social Sciences of Thai Nguyen University.

TS. Nguyễn Thị Quế

Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 79 - Đại học Thái Nguyên.

2011

ĐHTN

5.

Research Methods -Critical Educational Research in Curriculum Study.

TS. Cao Duy Trinh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Số 3.

2012

ĐHTN

6.

The Effects of Language Games on English Oral Competence of the Freshmen Students at University of Sciences, Thai Nguyen University.

TS. Nguyễn Thị Quế

Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 94 - Đại học Thái Nguyên.

2012

ĐHTN

7.

Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng đọc của sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh trường Đại học Khoa học, Đại học Thái nguyên.

TS. Phan Thị Hòa

Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 94 - Đại học Thái Nguyên.

2012

ĐHTN

8.

Phân tích các phương tiện liên kết từ vựng trong diễn ngôn tin kinh tế tiếng Anh và tiếng Việt.

Th.S Nguyễn Thị Tuyết

Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 94 - Đại học Thái Nguyên.

2012

ĐHTN

9.

Power Culturally and Polically Defined.

 

TS. Cao Duy Trinh

Tạp chí Khoa học và Công

nghệ - Đại học Thái Nguyên, số tháng 06/2013.

 

2013

 

ĐHTN

10.

Some American values from ideological perspectives.

 

 

TS. Cao Duy Trinh

Tạp chí Nghiên Cứu Nước Ngoài, ĐHQG Hà nội, Số 4, tập 29 (trang 70-78).

2013

ĐHQGHN

11.

The Use of Multimedia in Enhancing English Oral Competence for Freshmen Students at College of Sciences, Thai Nguyen University.

TS. Nguyễn Thị Quế

Th.S Phùng Hải Vân

Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 105 Tập 05 - Đại học Thái Nguyên.

2013

ĐHTN

12.

An analysis of the structure of a geography text basing on systemic functional grammar.

Th.S Dương Thị Thảo

Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 109 Tập 09 - Đại học Thái Nguyên.

2013

ĐHTN

13.

English and Vietnamese business complaint letters - a comparative study from systemic functional perspectives.

Th.S Nguyễn Thị Tuyết

Th.S Lại Thị Thanh

Tạp chí Khoa học & Công nghệ tập 109 số 09- Đại học Thái Nguyên.

2013

ĐHTN

14.

Proposed seven-step action plans in implementing problem based learning projects at Thai Nguyen University.

TS. Nguyễn Thị Quế

Th.S Phùng Hải Vân

Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 105 Tập 05 - Đại học Thái Nguyên.

2014

ĐHTN

15.

Phát triển trò chơi ngôn ngữ nhằm củng cố kiến thức ngữ pháp của sinh viên không chuyên tiếng Anh trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

Th.S Nguyễn Hải Quỳnh

Tạp chí Khoa học & Công nghệ tập 126, số 12.

2014

ĐHTN

16.

Power constructed by values, viewed from critical discourse analysis.

TS. Cao Duy Trinh

Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 11, Tập 141 - Đại học Thái Nguyên.

2015

ĐHTN

17.

Difficulties in teaching and deveoping reading abilities of second year non-English major students of Thai Nguyen University of Sciences.

 

TS. Phan Thị Hòa

TS. Hoàng Thị Nhung

Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 11, Tập 141 - Đại học Thái Nguyên.

2015

ĐHTN

18.

Factors Affecting Motivations In Learning English Of Group 30a Students In The College Preparatory Program At Thai Nguyen University Of Sciences.

 

TS. Nguyễn Thị Quế

ThS. Nguyễn Thị Thảo

Kỷ yếu Hội nghị KH trẻ lần thứ nhất, Trường ĐHKH.

2016

ĐHTN

19.

Values developed and ignored in an English text – book.

TS. Cao Duy Trinh

Tạp chí Khoa học & Công nghệ tập 160, số 15 tháng 12/2016.

2016

ĐHTN

20.

Relationship between Reading Intervention Program and Cognitive Skills Of Non-English Major Students at Thai Nguyen University.

 

TS. Nguyễn Thị Quế

Th.S Đặng Thị Thanh Hương

Tạp chí Khoa học & Công nghệ số - Đại học Thái Nguyên.

2016

ĐHTN

21.

The use of Cooperative learning in foreign language teaching at Thai Nguyen University of Sciences.

TS. Phan Thị Hòa

Th.S Phùng Thị Hải Vân

Tạp chí Khoa học & Công nghệ tập 160, số 15 - Đại học Thái Nguyên.

2016

ĐHTN

22.

Evaluation on the Suitability of the New English FileTextbooks in an EFL Teaching Context.

 

TS. Nguyễn Thị Quế

Th.S Phạm Phương Hoa

Tạp chí Khoa học & Công nghệ tập 167 số 7 - Đại học Thái Nguyên.

2017

ĐHTN

23.

A contrastive analysis of the metaphor “anger is heat” in English and the possible equivalent expressions in Vietnamese.

Th.S Nguyễn Thị Tuyết

Th.S Lại Thị Thanh

Tạp chí Khoa học & Công nghệ tập 163 số 03/1 - Đại học Thái Nguyên.

2017

ĐHTN

24.

 

Sự hài lòng của các bên liên quan đối với chương trình bồi dưỡng phương pháp dạy học tiếng Anh dành cho giáo viên trung học cơ sở thuộc đề án quốc gia 2020.

 

TS. Cao Duy Trinh

Tạp chí Lí luận – Khoa học Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2017

Bộ GD-ĐT

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

25.

Phát triển kinh tế tri thức – Sự lựa chọn tất yếu của Việt Nam hiện nay.

NCS. Lê Thị Sự

Tạp chí Khoa học & Công nghệ tập số tháng 6 - Đại học Thái Nguyên.

2012

ĐHTN

26.

Bàn thêm về vấn đề dự đoán thời cơ, chớp thời cơ tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám năm 1945.

Th.S. Lý Thị Thu Huyền

Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 103 - Đại học Thái Nguyên.

2012

ĐHTN

27.

Ý nghĩa của vấn đề giải phóng con người trong Triết học Mác đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay.

TS. Trịnh Thị Nghĩa

Th.S. Đinh Thị Hiển

Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 09 –tr.63-69 - Đại học Thái Nguyên.

2013

ĐHTN

28.

Tư tưởng về Dân của Nguyễn Trãi.

NCS. Trương Thị Thảo Nguyên

Tạp chí Khoa học & Công nghệ tập 109 –số tháng 9/2013 Đại học Thái Nguyên.

2013

ĐHTN

29.

Tính tất yếu của việc sử dụng tư tưởng Lễ trị thời Lê sơ.

NCS. Lê Thị Sự

Kỷ yếu hội thảo NCKH Bộ môn Lịch sử - Trường ĐHKH, ĐHTN.

2014

ĐHKH

30.

Ý nghĩa giáo dục các nhóm quyền và bổn phận trẻ em trong phong tục tập quán của người Tày – Nùng các tỉnh vùng núi phía Bắc.

NCS. Trương Thị Thảo Nguyên

Tạp chí Giáo dục số tháng 12/2014.

2014

 

31.

Sự lựa chọn chủ nghĩa xã hội trong quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.

NCS. Lê Thị Sự

Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tháng 6

2015

ĐHTN

32.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

Th.S. Đinh Thị Hiển

Tạp chí Khoa học vag Công nghệ số 11 tr.143 -149- Đại học Thái Nguyên.

2015

 

33.

Những vấn đề cần quan tâm qua các Báo cáo phát triển con người của UNDP.

TS. Trịnh Thị Nghĩa

Tạp chí Nghiên cứu con người số 3, tr.149-155.

2015

 

34.

Giải phóng con người để phát triển con người – một nội dung đặc sắc trong triết lý nhân sinh Hồ Chí Minh.

TS. Trịnh Thị Nghĩa

Tạp chí Khoa học vag Công nghệ số 11 tr.149-155 - Đại học Thái Nguyên.

2015

ĐHTN

35.

Sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy – học tích cực trong giảng dạy các môn lý luận chính trị hiện nay.

NCS. Lê Thị Sự

Kỷ yếu hội thảo NCKH- Khoa Giáo dục Chính trị - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Tháng 5.

2015

ĐHSPTN

36.

Khái quát quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất qua gần 30 năm đổi mới.

NCS. Lê Thị Sự

Tạp chí Lý luận và Thực tiễn – Hội đồng Lý luận Trung Ương Tháng 7.

2015

 

37.

Vai trò của nguồn lực con người trong kinh tế tri thức.

NCS. Lê Thị Sự

Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội – Viện Hàn lâm KHXHVN Tháng 9.

2015

 

38.

Vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao trong kinh tế tri thức hiện nay.

NCS. Lê Thị Sự

Tạp chí Triết học – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Tháng 6.

2016

 

39.

Vị trí của trí thức trong cơ cấu nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay.

NCS. Lê Thị Sự

Tạp chí Nghiên cứu con người, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Tháng 8.

2016

 

40.

Điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng về kinh tế.

NCS. Lê Thị Sự

Kỷ yếu hội thảo khoa học “Những vấn đề triết học trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng” – Học viện Khoa học Xã hội. Tháng 10.

2016

 

41.

Nâng cao hiệu quả hoạt động y tế nhằm mục tiêu phát triển con người ở Thái Nguyên hiện nay.

TS. Trịnh Thị Nghĩa

Tạp chí Phát triển bền vững Vùng số 3, tr.41-47.

 

2016

 

42.

Phát triển con người tỉnh Thái Nguyên – thành tựu và một số vấn đề đặt ra.

TS. Trịnh Thị Nghĩa

Tạp chí Thông tin khoa học xã hội số 4, tr.42-49.

 

2016

 

43.

Quan điểm của Mác về điều kiện cho sự phát triển tự do của con người.

TS. Trịnh Thị Nghĩa

Tạp chí Triết học

số 9, tr.72-77.

2016

 

44.

Nghèo đa chiều và chỉ số nghèo đa chiều của Thái Nguyên hiện nay – một số vấn đề cần nghiên cứu.

TS. Trịnh Thị Nghĩa

Tạp chí Xã hội học Số 3.

 

2016

 

45.

ảnh hưởng của tư tưởng về dân trong Nho giáo tiên Tần tới tư tưởng thời Lý – Trần.

NCS. Trương Thị Thảo Nguyên

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Số 384, trang 121, tháng 6.

2016

 

46.


Quan điểm về vấn đề dân tộc của Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945.

 

Th.S. Lý Thị Thu Huyền

Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Thái Nguyên) Số 12/2, tr.91- tr.97.

2016

ĐHTN

47.

Tư tưởng về dân của Lê Thánh Tông.

NCS. Trương Thị Thảo Nguyên

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Số 394, trang 90, Tháng 5.

2017

 

48.

Phạm trù dân trong Nho giáo tiên Tần.

NCS. Trương Thị Thảo Nguyên

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Số 422, Tháng 8.

2017

 

49.

Quan niệm Hồ Chí Minh về sức khỏe và thể thao.

Th.S. Đinh Thị Hiển

Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ lần thứ hai (Đại học Khoa học) Tr. 386 – 391.

2017

 

50.

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên từ năm 2000 đến năm 2012.

Th.S. Lý Thị Thu Huyền

Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Thái Nguyên)Số 3/1, tr.71-tr.76.

2017

ĐHTN

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

51.

Lựa chọn bài tập thể lực chuyên môn nâng cao kết quả học tập chạy cự ly ngắn cho sinh viên K14 trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.

Th.S. Phạm Thị Bích Thảo

Tạp chí Khoa học và công nghệ-ĐHTN số tháng 6/2016.

2016

ĐHTN

52.

Đánh gia sthực trạng và nguyên nhân chấn thương trong tập luyện và thi đấu quần vợt của vận động viên ở 25 câu lạc bộ quần vợt thành phố Thái Nguyên.

Th.S. Phạm Thị Bích Thảo

Tạp chí Khoa học và công nghệ-ĐHTN số tháng 6/2017.

2017

ĐHTN

53.

Thực trạng hứng thú học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên trường Đại học Kho học – Đại học Thái Nguyên.

TS. Lê Trung Kiên

Tạp chí khoa học và công nghệ-ĐHTN tập 163- 03/1.

2017

ĐHTN

54.

Các bài tập Phát Triển thể lực cho Vận động viên bóng rổ.

Th.S. Đỗ Thái Phong

Tạp chí Đào tạo và huấn luyện TDTT SĐB.

2013

 

55.

Phương pháp Phát triển thể lực cho sinh viên ĐHKH.

Th.S. Đỗ Thái Phong

Tạp chí Đào tạo và huấn luyên TDTT Số 4.

2015

 

56.

Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao năng lực thể chất cho nữ sinh viên trường ĐHsp thái nguyên

 

Th.S. Phạm Thị Bích Thảo

Tạp chí Khoa học và công nghệ-ĐHTN Tập 105. Số 05 năm 2013

 

2013

ĐHTN

DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO, CHUYÊN KHẢO ĐÃ BIÊN SOẠN

TT

Tên sách

Năm xuất bản

Nhà xuất bản

Tác giả

Trách nhiệm tham gia trong Sách

1

Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Tân Dương (1946-2010),

2015

NXB Chính trị quốc gia.

Ths.Lý Thị Thu Huyền

Đồng chủ biên

2

Bài tập học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh

(Sách tham khảo)

Tháng 1/2016

Sách tham khảo, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

NCS.Lê Thị Sự

Đồng chủ biên

3

Phát triển con người và một số vấn đề đặt ra trong phát triển con người ở Thái Nguyên hiện nay

(Sách chuyên khảo)

Tháng 7/2017

Nhà xuất bản giáo dục.

TS.Trịnh Thị Nghĩa

Tác giả

Các hướng nghiên cứu

Lĩnh vực Ngoại ngữ Ngôn ngữ và Phương pháp giảng dạy.

Lĩnh vực Lý luận chính trị Các giá trị lý luận và thực tiễn trong khoa học lý luận chính trị và ứng dụng vào thực tiễn.

Lĩnh vực KHTV Khoa học thư viện và Thiết bị trường học.

Lĩnh vực Thể thao Giáo dục học thể thao.

Hợp tác nghiên cứu

Giải thưởng/Khen thưởng

Trên chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển, phong trào thi đua của Khoa luôn được kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Kể từ khi thành lập đến nay, tập thể Khoa đã được tặng:

- 2 Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

- 2 Danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc".

- Nhiều năm liền Khoa được nhận giấy khen của Hiệu trưởng.

Cán bộ giảng viên trong Khoa cũng được trao tặng các danh hiệu cao quý:

- 2 Bằng khen cấp Bộ

- Nhiều Cán bộ, giảng viên được nhận giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, giấy khen của Hiệu trưởng, giấy khen của Công đoàn Đại học Thái Nguyên, Công đoàn Trường Đại học Khoa học.

 


 

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ KHOA

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ban chủ nhiệm Khoa

TS. Cao Duy Trinh

Trưởng khoa

0912621599

trinhcd2014@yahoo.com

TS. Lê Trung Kiên

Phó Trưởng khoa

0974533436

kiensutr@yahoo.com

TS. Phan Thị Hòa

Phó Trưởng khoa

0986249269

phanhoa83@gmail.com

Văn phòng Khoa

Hoàng Thị Hồng Hà

 

0915203007

honghaqmtqmt@gmail.com

Bộ môn Tiếng Anh

Nguyễn Thị Quế

Trưởng bộ môn

0963888288

quenguyentnu@gmail.com

Dương Thị Thảo

Phó bộ môn

0988880830

duongthao1980@gmail.com


Cao Duy trinh

Giảng viên

0912621599

trinhcd2014@yahoo.com

Phan Thị Hòa

Giảng viên

0986249269

phanhoa83@gmail.com

Nguyễn Thị Tuyết

Giảng viên

0917123836

tuyetmy0302@gmail.com

Lại Thị Thanh

Giảng viên

0913780687

thanhdhkh@gmail.com

Phạm Phương Hoa

Giảng viên

0975969418

hoapham2511@gmail.com

Nguyễn Hải Quỳnh

Giảng viên

01666161988

quynhnguyendhkh@gmail.com

Nguyễn Thị Thảo

Giảng viên

0976133949

nguyenthaodhtn@gmail.com

Bộ môn Lý luận Chính trị

Trịnh Thị Nghĩa

Trưởng bộ môn

0915300512

trinhnghiadhkh@gmail.com

Lê Thị Quỳnh Liu

Giảng viên

0983645111

leminh2272000@gmail.com

Lê Thị Sự

Giảng viên

01256356666

lesudhkhtn@gmail.com

Trương T Thảo Nguyên

Giảng viên

0917333789

thaonguyen8481@gmail.com

Đinh Thị Hiển

Giảng viên

0978364771

hiendinhdhkh@gmail.com

Lý Thu Thị Huyền

Giảng viên

0977022982

thuhuyenly@gmail.com

Vũ Văn Lương

Giảng viên

0985593996

Thienluong87@gmail.com

Bộ môn Thông tin Thư viện

Hà Thị Thu Hiếu

Trưởng bộ môn

0989388509

thuhieu13800@gmail.com

Trịnh Thị Hiên

Giảng viên

0988482258

trinhnguyen8482@gmail.com

Nguyễn Minh Nguyệt

Giảng viên

0979260747

nguyetlinh0204@gmail.com

Lê Thị Quyên

Giảng viên

0989274504

lequyendhkhtn@gmail.com

Bộ môn Giáo dục thể chất

Đỗ Thái Phong

Trưởng bộ môn

0985892018

dothaiphongdhkh@gmail.com

Lê Trung Kiên

Giảng viên

0974533436

kiensutr@yahoo.com

Phạm Thị Bích Thảo

Giảng viên

0972823555

phamthaodhkhtn@gmail.com

Nguyễn Đức Toàn

Giảng viên

0912171032

toannd.tn@gmail.com

Dương Minh Cường

Giảng viên

01699749889

minhcuongth1990@gmail.com


CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ CỦA KHOA/BỘ MÔN

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ban chi ủy

Cao Duy Trinh

Bí thư chi bộ

0912621599

trinhcd2014@yahoo.com

Lê Trung Kiên

Phó bí thư chi bộ

0974533436

kiensutr @yahoo.com

Trịnh Thị Nghĩa

Ủy viên

0915300512

trinhnghiadhkh@gmail.com

Ban chấp hành công đoàn

Lê Thị Quỳnh Liu

CT Công đoàn

0983645111

leminh2272000 @gmail.com

Phạm T Bích Thảo

Phó CT Công đoàn

0972823555

phamthaodhkhtn @gmail.com

Hoàng T Hồng Hà

Ủy viên

0915203007

honghaqmtqmt@gmail.com

Bí thư Liên chi đoàn

Trịnh Thị Hiên

Bí thư

0988482258

trinhhiendhkh @gmail.com

Dương Minh Cường

Giảng viên

0973608825

minhcuongth1990 @gmail.com

 

Một số hình ảnh hoạt động của Khoa KHCB:

Cán bộ, giảng viên Khoa KHCB.

Olympic Tiếng Anh.

Dạ hội “Đi tìm Văn hóa Đọc”.

Giải bóng đá KHCB Mở Rộng lần thứ V.

Lớp Tiếng Anh Du Lịch K14 thực hành tại Bảo tàng Thái Nguyên.

Một giờ học Giáo dục Thể chất.

Các thầy cô bộ môn Lý Luận Chính Trị.

Nói chuyện chuyên đề với chuyên gia thư viện Hoa Kỳ.

Trưng bày sách nhân Ngày Sách Việt Nam.

Giải bóng bàn KHCB Mở rộng lần thứ 3.

 


 

Khoa Khoa học cơ bản

(0208).3648.433

TẾT TRONG TÔI LÀ...

VIDEO DỰ THI - "Tết trong tôi là..." 2018 - MY TET HOLIDAY <3

Full name: Ma Van Thien from English for tourism k14 at Thai Nguyen University of Sciences.


VIDEO CUỘC THI - "TẾT TRONG TÔI LÀ.." 2018

Họ và tên: Nguyễn Trà Giang Địa chỉ: Nguyễn Trà Giang, lớp tiếng anh du lịch K4, khoa Khoc Học Cơ Bản, trường Đại học Khoa học - đại học Thái Nguyên

Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 1266818
Trong ngày: 1460
Đang online: 63