GIỚI THIỆU VỀ KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Lịch sử hình thành

Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên đang từng bước trưởng thành cùng với sự phát triển mạnh mẽ về quy mô và chất lượng của Nhà trường. Tiền thân của Khoa là Bộ môn Khoa học cơ bản, được thành lập ngày 20 tháng 03 năm 2008, theo quyết định số 144/QĐ-TCCB của Trưởng Khoa Khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội. Bộ môn trở thành Khoa theo quyết định số 922/QĐ-TCCB ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Trải qua hơn 10 năm gây dựng và phát triển, với sự đồng lòng của đội ngũ cán bộ, giảng viên đầy nhiệt tình và tâm huyết, Khoa Khoa học cơ bản đã dần khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong Nhà trường cũng như trong toàn Đại học Thái Nguyên.

Sứ mệnh

Khoa Khoa học cơ bản- Trường Đại học Khoa học có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và giảng dạy các môn giáo dục đại cương trong toàn trường, tạo nền tảng vững chắc cho sinh viên tham gia học tập các môn chuyên ngành. Ngoài ra, Khoa còn đào tạo 02 ngành cử nhân Khoa học Thư viện và Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh du lịch),góp phần thực hiện mục tiêu đưa Trường Đại học Khoa học trở thành một trong các trường đại học hàng đầu của khu vực Trung du miền núi phía Bắc.

Tầm nhìn

Khoa Khoa học cơ bản thuộc trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên sẽ trở thành một khoa đào tạo và nghiên cứu đa lĩnh vực, chất lượng cao, có vị thế trong hệ thống các viện nghiên cứu Ngôn ngữ, hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và quốc tế.

Cơ cấu tổ chức và đội ngũ

Khoa Khoa học Cơ bản gồm có 2 bộ môn là Tiếng Anh –Thư viện, Chính trị - Thể chất. Hiện nay, Khoa có 26 cán bộ, giảng viên cơ hữu và 06 giảng viên kiêm nhiệm với cơ cấu tổ chức gồm 1 trưởng khoa và 2 phó trưởng khoa. Đội ngũ cán bộ giảng dạy tại khoa là những giảng viên có kinh nghiệm, nhiệt huyết, nghiệp vụ chuyên môn tốt, đáp ứng tốt yêu cầu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Khoa hiện có 7 tiến sĩ, 19 thạc sĩ và 01 cử nhân (là chuyên viên).

Các chương trình đào tạo đang triển khai

Đào tạo trình độ Đại học

Ngành Thư viện Thời gian đào tạo 4 năm; hệ chính quy; bằng tốt nghiệp "Cử nhân khoa học ngành Thư viện chuyên ngành Thư viện – Thiết bị trường học". Chương trình đào tạo ngành Khoa học thư viện trình độ cử nhân nhằm trang bị cho sinh viên phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ thư viện – thiết bị trường học, có kỹ năng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu hoạt động trong lĩnh vực thư viện và thiết bị trường học.

Ngành Tiếng Anh Du lịch Thời gian đào tạo 4 năm; hệ chính quy; bằng tốt nghiệp "Cử nhân khoa học ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành tiếng Anh Du lịch”. Chương trình đào tạo ngành tiếng Anh Du lịch nhằm mục đích đào tạo những cử nhân có kiến thức và kỹ năng sử dụng tiếng Anh tốt (tối thiểu là trình độ C1 theo Khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương), có kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong và sức khoẻ tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực Du lịch, Nhà hàng, Khách sạn như: quản lý, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên tiếp tân, nhân viên làm công tác dịch vụ du lịch và lữ hành v.v. đáp ứng được yêu cầu phát triển ngành Du lịch của xã hội nói chung và của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc nói riêng. Ngoài ra, sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các công việc khác nhau trong các cơ quan hành chính sự nghiệp như Sở văn hóa và du lịch, Đài phát thanh truyền hình; các doanh nghiệp trong và ngoài nước có sử dụng tiếng Anh; có khả năng tham gia nghiên cứu, bảo tồn và quảng bá hình ảnh của Việt Nam ra thế giới, đóng góp vào quá trình hội nhập của đất nước.

Hoạt động nghiên cứu khoa học

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ĐÃ THỰC HIỆN

STT

Tên công trình, mã số, thời gian thực hiện

Tác giả

Kết quả đạt được

Phân loại

BỘ MÔN TIẾNG ANH – THƯ VIỆN

1

Phân tích diễn ngôn phê phán trong giáo dục: hình ảnh tư tưởng điển hình nào được xây dựng qua ngôn ngữ một giáo trình tiếng Anh (American Headway 4, 2005)?

TS. Cao Duy Trinh

Xuất sắc

Đề tài KH & CN cấp Bộ 2010-2011

2

Đánh giá đề cương chi tiết các học phần tiếng Anh cơ sở nhằm định hướng xây dựng chương trình tiếng Anh theo năng lực đầu ra tại Đại học Thái Nguyên.

Th.S Nguyễn Thị Quế

Đang thực hiện

Đề tài KH & CN cấp ĐHTN 2017-2018

3

Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho môn học tiếng Anh cơ sở học phần I. Ms TN2009-07- N. Năm 2009.

Th.S Dương Thị Thảo

Ngân hàng 600 câu hỏi trắc nghiệm môn TACS HP1

Cấp ĐHKH

4

Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho môn học tiếng Anh cơ sở học phần II. Ms TN2009-07- N. Năm 2009.

Th.S Nguyễn Thị Tuyết

Ngân hàng 300 câu hỏi trắc nghiệm môn TACS HP2

Cấp ĐHKH

5

Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho môn học tiếng Anh cơ sở học phần III. Ms TN2009-07-18N. Năm 2009.

Th.S Nguyễn Thị Quế

Ngân hàng 300 câu hỏi trắc nghiệm môn TACS HP3

Cấp ĐHKH

6

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử TACS học phần II theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. Ms TN2009-07. Năm 2009.

Th.S Phan Thị Hoà

Giáo án điện tử học phần Tiếng Anh Cơ sở II

Cấp ĐHKH

7

Xây dựng bài giảng điện tử cho học phần tiếng Anh chuyên ngành nhóm 2. Ms 2010.

Th.S Vũ Thị Thanh Thúy

Giáo án điện tử học phần Tiếng Anh chuyên ngành nhóm 2

Cấp ĐHKH

8

Xây dựng bài giảng điện tử cho học phần tiếng Anh cơ sở III. Ms 2010.

Th.S Lại Thị Thanh

Giáo án điện tử học phần Tiếng Anh Cơ sở III

Cấp ĐHKH

9

Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Tiếng Anh cơ sở III. Ms 2011.

Th.S Dương Thị Thảo

Ngân hàng 600 câu hỏi trắc nghiệm trên máy tính học phần Tiếng Anh cơ sở III và đáp án cho môn học Tiếng Anh cơ sở III.

Cấp ĐHKH

10

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử TACS học phần I theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. Ms 2013.

Th.S Phan Thị Hoà

Giáo án điện tử học phần Tiếng Anh Cơ sở I

Cấp ĐHKH

11

Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Tiếng Anh cơ sở I. Ms 2015.

Th.S Nguyễn Thị Thảo

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trên máy tính TACS1

Cấp ĐHKH

12

“Biên soạn bộ đề thi cuối kỳ cho học phần tiếng Anh cơ sở 2.

theo định dạng bài thi A2 theo khung năng lực châu Âu”.

Th.S Dương Thị Thảo

Ngân hàng đề thi cuối kỳ TACS2 dạng thức A2

Cấp ĐHKH

13

“Biên soạn bộ đề thi cuối kỳ cho học phần tiếng Anh cơ sở 3

theo định dạng bài thi B1 theo khung năng lực châu Âu”.

Th.S Nguyễn Hải Quỳnh

Ngân hàng đề thi cuối kỳ TACS3 dạng thức B1

Cấp ĐHKH

BỘ MÔN CHÍNH TRỊ - THỂ CHẤT

14

Xây dựng ngân hàng câu hỏi ôn tập, bài tập vận dụng học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Sự

Cấp ĐHKH

15

Xây dựng giáo án học phần Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin theo hướng vận dụng các quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.

Chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Sự

Tham gia: Trịnh Thị Nghĩa, Trương Thị Thảo Nguyên, Đinh Thị Hiển, Lê Thị Quỳnh Liu.

Cấp ĐHKH

16

Nghiên cứu lựa chọn một số trò chơi vận động bổ trợ thể lực và nâng cao hứng thú học tập môn cầu lông cho sinh viên trường đại học khoa học-đại học thái nguyên.

TS. Lê Trung Kiên

Cấp ĐHKH

DANH MỤC CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO, CHUYÊN KHẢO ĐÃ BIÊN SOẠN

TT

Tên sách

Năm xuất bản

Nhà xuất bản

Tác giả

Trách nhiệm tham gia trong Sách

1

Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Tân Dương (1946-2010),

2015

NXB Chính trị quốc gia.

Lý Thị Thu Huyền

Đồng chủ biên

2

Bài tập học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh

(Sách tham khảo)

Tháng 1/2016

Sách tham khảo, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

Lê Thị Sự

Đồng chủ biên

3

Phát triển con người và một số vấn đề đặt ra trong phát triển con người ở Thái Nguyên hiện nay

(Sách chuyên khảo)

Tháng 7/2017

Nhà xuất bản giáo dục.

Trịnh Thị Nghĩa

Tác giả

Các hướng nghiên cứu

Lĩnh vực Ngoại ngữ Ngôn ngữ và Phương pháp giảng dạy.

Lĩnh vực Lý luận chính trị Các giá trị lý luận và thực tiễn trong khoa học lý luận chính trị và ứng dụng vào thực tiễn.

Lĩnh vực KHTV Khoa học thư viện và Thiết bị trường học.

Lĩnh vực Thể thao Giáo dục học thể thao.

Hợp tác nghiên cứu

Giải thưởng/Khen thưởng

Trên chặng đường gần 10 năm xây dựng và phát triển, phong trào thi đua của Khoa luôn được kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Kể từ khi thành lập đến nay, tập thể Khoa đã được tặng:

- 2 Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

- 3 Danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc".

- Nhiều năm liền Khoa được nhận giấy khen của Hiệu trưởng.

Cán bộ giảng viên trong Khoa cũng được trao tặng các danh hiệu cao quý:

- 2 Bằng khen cấp Bộ

- Nhiều Cán bộ, giảng viên được nhận giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, giấy khen của Hiệu trưởng, giấy khen của Công đoàn Đại học Thái Nguyên, Công đoàn Trường Đại học Khoa học.

- Giảng viên Bộ môn Lý luận chính trị tham dự Cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp năm 2013 đạt 01 giải nhất; tham dự Hội thi Dân vận Khéo năm 2015 và 2016 đạt 02 giải Nhì, 01 giải Ba.

- Giảng viên bộ môn Giáo dục thể chất đạt nhiều thành tích cao trong các giải thi đấu thể thao do Trường, Đại học Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên và Ngành Giáo dục Việt Nam tổ chức.

BỘ MÔN TIẾNG ANH – THƯ VIỆN

Giới thiệu

Bộ môn Tiếng Anh –Thư viện thuộc Khoa Khoa học cơ bản, tiền thân là Bộ môn Tiếng Anh và Bộ môn Thư viện, được thành lập vào tháng 9 năm 2018. Hiện nay, đội ngũ giảng viên của Bộ môn gồm 17 cán bộ (trong đó có 12 cán bộ cơ hữu, 01 cán bộ hợp đồng và 4 cán bộ kiêm nhiệm). Trong những năm qua, giảng viên bộ môn Tiếng Anh – Thư viện không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, với 4 giảng viên đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, 13 giảng viên có bằng thạc sỹ. 100% giảng viên thuộc Bộ môn Tiếng Anh- Thư viện đều đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ trình, tin học. Bên cạnh đó, các giảng viên của Bộ môn cũng thường xuyên tham gia viết bài báo khoa học, trình bày tại các hội thảo trong nước và quốc tế, tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề và thao giảng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và trao đổi những kinh nghiệm quý báu, phục vụ thiết thực cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Hàng năm bộ môn đều tổ chức thành công nhiều hoạt động ngoại khóa về chuyên môn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và trao đổi những kinh nghiệm quý báu, phục vụ thiết thực cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của mỗi giảng viên, sinh viên của bộ môn

Ngoài ra, các giảng viên của Bộ môn không chỉ quan tâm tới công tác chuyên môn, các giảng viên bộ môn Tiếng Anh- Thư viện cũng luôn tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao và những phong trào khác do Đoàn thanh niên, Công đoàn trường ĐHKH và Khoa KHCB phát động.

Với những thành tích đạt được trong công tác chuyên môn, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các phong trào khác nên nhiều cán bộ giảng viên của bộ môn đã vinh dự được trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, lao động tiên tiến trong nhiều năm liền, được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Công đoàn và Ban nữ công Đại học Thái Nguyên, của Hiệu trưởng và Công đoàn trường Đại học Khoa học.

Đào tạo

Từ năm 2007 đến năm 2011, Bộ môn tiếng Anh – Thư viện đã tham gia đào tạo, giảng dạy ngành cử nhân tiếng Anh cho 02 lớp theo định hướng nghiệp vụ Sư phạm và phiên dịch tiếng Anh (khóa 5). Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh đều đã có việc làm phù hợp với ngành đào tạo và hiện đang làm việc tại các trường đại học, cao đẳng, cơ quan, công ty trong nước và nước ngoài.

Bắt đầu từ năm học 2016-2017 (khóa 14), được sự phê duyệt của BGĐ ĐHTN và sự chỉ đạo của BGH Trường ĐHKH, các giảng viên của BMTA –TV tham gia đào tạo, giảng dạy cho lớp cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành tiếng Anh du lịch với mục tiêu đào tạo ra các cử nhân vừa có kỹ năng tiếng Anh tốt, vừa giỏi nghiệp vụ du lịch, đáp ứng được nhu cầu của xã hội.

Từ năm 2010, Bộ môn đã tham gia đào tạo Ngành Khoa học Thư viện với chương trình đào tạo tiên tiến, tham khảo từ nhiều trường đại học lớn trong nước và nước ngoài. Sinh viên ngành Khoa học Thư viện được trang bị hệ thống kiến thức cập nhật các chuẩn về nghiệp vụ thư viện và kỹ năng thực hành toàn diện nhất. Sinh viên được thực hành các kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ thư viện và thiết bị trường học như:

Nghiệp vụ thu thập, xử lí tài liêu, phân loại tài liêu, thiết bị dạy học; Phân tích- tổng hợp và phân phối thông tin; Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng Thư viện điện tử - Thư viện số; Áp dụng các cơ sở, nguyên tắc phân loại, sắp xếp đồ dùng dạy học và các dụng cụ thí nghiệm ở các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông; Quy trình lập kế hoạch mua sắm, trang bị và phục vụ các thiết bị dạy và học theo nhu cầu của trường học.

Đáp ứng đào tạo theo nhu cầu xã hội ngoài hệ chính quy Bộ môn đã hoàn thiện khung chương trình đào tạo 2 hệ liên thông:

+ Đào tạo hệ Liên thông từ trình độ Cao đẳng lên Đại học trong thời gian 1,5 năm

+ Đào tạo hệ Liên thông từ trình độ Trung cấp lên Đại học trong thời gian 2,5 năm

Bộ môn đã liên kết đào tạo số lượng lớn sinh viên hệ liên thông chuyên ngành Thư viện – Thiết bị trường học tại các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Cạn, Quảng Ninh, Hải Dương, NghệAn, Điện Biên, Cao Bằng, NghệAn, Hà Tĩnh, … với hơn 1000 sinh viên đã tốt nghiệp và hiện nay vẫn liên tụctuyển sinh các hệ liên thông tại trường Đại học Khoa học và các cơ sở liên kết đào tạo tại các tỉnh.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp đã đảm nhiệm các vị trí: Quản lý thư viện và phòng thí nghiệm tại các trường phổ thông các cấp và các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và trường nghề. Bảo quản, cung cấp dịch vụ, khai thác, giới thiệu…sách và thiết bị trường học; tổ chức các hoạt động xã hội có liên quan đến sách và thiết bị trường học. Phụ trách công tác Thông tin và thiết bị trường học tại các trường chuyên nghiệp và phổ thông, tại các trung tâm thiết bị giáo dục hoặc các cơ sở nghiên cứu và sản xuất thiết bị trường học;

- Làm việc tại các công ty phát hành sách và thiết bị trường học, nhà sách, các cơ quan văn hóa, các thư viện tỉnh, huyện và cơ sở: Thư viện quốc gia, Thư viện trường đại học, trường Trung học chuyên nghiệp, Thư viện các trường THPT, THCS và trường tiểu học;

- Làm chuyên viên, các cán bộ tại các trung tâm thông tin văn phòng tại các công ty doanh nghiệp, làm quản trị thông tin trong các loại hình doanh nghiệp nhà nước, tư nhân và các công ty cổ phần, công ty liên doanh, công ty nước ngoài.

- Làm những công việc về marketing, có kỹ năng về giao tiếp, quan hệ công chúng hoặc tiếp tục học tập, nghiên cứu chuyên sâu về chuyên ngành thư viện và thiết bị trường học thông qua các chương trình tập huấn chuyên môn, các khóa đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ.

Các nhiệm vụ chính của bộ môn tiếng Anh – Thư viện

- Giảng dạy các học phần ngành đào tạo cử nhân tiếng Anh (theo định hướng nghiệp vụ sư phạm và phiên dịch: từ 2007 đến 2011).

- Giảng dạy các học phần ngành đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành tiếng Anh Du lịch (bắt đầu từ năm học 2016-2017 trở đi).

- Giảng dạy các học phần ngành đào tạo cử nhân Thông tin – Thư viện từ năm 2010 đến nay.

- Giảng dạy học phần tiếng Anh trình độ B1 cho học viên sau đại học theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.

- Giảng dạy các học phần tiếng Anh cơ sở, tiếng Anh tăng cường, tiếng Anh chuẩn quốc tế cho sinh viên tất cả các ngành đào tạo đại học của Nhà trường.

- Giảng dạy một số học phần tiếng Anh chuyên ngành tại nhà trường: Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch, Nhà hàng khách sạn, Việt Nam học và Công tác Xã hội.

- Giảng dạy các học phần tiếng Anh hệ đào tạo vừa học vừa làm, liên thông của Nhà trường.

- Giảng dạy các học phần ngành đào tạo Văng bằng 2 Ngôn ngữ Anh

- Bồi dưỡng năng lực và tham gia khảo sát trình độ ngoại ngữ cho giảng viên, chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên trong toàn trường.

- Tham gia giảng dạy, bồi dưỡng, ra đề, coi và chấm thi trong các kỳ thi khảo sát năng lực ngoại ngữ cho giảng viên, sinh viên và học viên có nhu cầu của Văn phòng Đề án Ngoại ngữ Quốc Gia 2020, Trung tâm Phát triển nguồn lực Ngoại ngữ, và Ban Sau Đại học - Đại học Thái Nguyên.

Nghiên cứu khoa học

Ngoài việc giảng dạy, các cán bộ giảng viên Bộ môn Tiếng Anh còn tham gia tích cực vào hoạt động nghiên cứu khoa học với các đề tài, công trình khoa học đạt kết quả cao đã được nghiệm thu và các bài báo được đăng tải tại các tạp chí quốc gia và Đại học Thái Nguyên, bao gồm:

01 đề tài KH&CN cấp Bộ

-01 đề tài KH&CN cấp ĐHTN (đang thực hiện).

-11đề tài NCKH cấp cơ sở.

-01 giải nhất hội nghị NCKH Trẻ - Trường ĐHKH.

-02 báo cáo tại hội thảo quốc tế về giảng dạy ngoại ngữ (tại Việt Nam và Campuchia).

-02 bài báo cấp Quốc gia.

-20bài báo cấp ĐHTN.

- Hướng dẫn 07 đề tài NCKH sinh viên và 16 luận văn tốt nghiệp cử nhân tiếng AnhK5.

BỘ MÔN CHÍNH TRỊ - THỂ CHẤT

Giới thiệu

Bộ môn Chính trị - Thể chất thuộc Khoa Khoa học Cơ bản được thành lập từ tháng 9 năm 2018 (tiền thân là bộ môn Lý luận Chính trị và Bộ môn Giáo dục thể chất) Hiện nay, đội ngũ giảng viên của Bộ môn gồm có 11 giảng viên cơ hữu. Tất cả các giảng viên đều tích cực học tập nâng cao trình độ, trong đó, có 03 tiến sỹ, 01 giảng viên đang là nghiên cứu sinh, 07 giảng viên là thạc sỹ. Hoạt động nghiên cứu khoa học được tất cả các cán bộ giảng viên trong Bộ môn thực hiện thường xuyên qua các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, các bài báo được gửi đăng trên các tạp chí chuyên ngành, tạp chí cấp Đại học và các Hội thảo nghiên cứu khoa học trong Đại học Thái Nguyên. Mặc dù tuổi đời còn ít, nhưng với tinh thần ham học hỏi, các giảng viên của Bộ môn đều tích cực tham gia các hoạt động sinh hoạt chuyên môn như chủ động tiến hành biên soạn, chỉnh sửa giáo án, bài giảng, sách bài tập phục vụ cho việc giảng dạy ngày càng tốt hơn. Hoạt động seminar chuyên môn được các giảng viên tham gia tích cực, chủ động; việc tổ chức được tiến hành với sự tham gia của các chuyên gia trong chuyên môn từ các trường đại học khác trong Đại học. Tất cả các giảng viên đều tích cực tham gia thao giảng và dự giờ học hỏi lẫn nhau, làm cho bài giảng của các giảng viên ngày càng nâng cao chất lượng. 100 % các giảng viên đều đạt chuẩn tin học IC3 và chuẩn tiếng Anh quốc tế, Các giảng viên bộ môn CHính trị - Thể chất luôn tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao và những phong trào khác do Đoàn Thanh niên, Công đoàn Trường và Khoa phát động.

Với những thành tích đạt được trong công tác chuyên môn, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các phong trào khác, các cán bộ giảng viên của Bộ môn đã vinh dự được trao tặng danh hiệu Lao động Tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở nhiều năm liền, Bằng khen của Hội thể thao và Đại học chuyên nghiệp Việt Nam, Bằng khen của Hội sinh viên Việt Nam, Bằng khen của Trung Ương Đoàn, Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Giấy khen của Công đoàn trường Đại học Khoa học, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Khoa học và Đại học Thái Nguyên.

Bộ môn có chức năng tư vấn giúp Nhà trường tiến hành công tác GDTC và hoạt động thể dục thể thao cho cán bộ, sinh viên toàn trường, đồng thời có nhiệm vụ giảng dạy chính khoá và phối hợp với phòng Tổ chức chính trị và các tổ chức đoàn thể của nhà trường tổ chức các hoạt động thể dục thể thao ngoài giờ học, tổ chức và chỉ đạo phong trào thể thao quần chúng, bồi dưỡng và đào tạo nâng cao thành tích thể thao của các đội tuyển tham gia thi đấu các giải của ngành, giải thể dục thể thao các trường chuyên nghiệp, giải tỉnh, giải toàn quốc. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu và Ban Chủ nhiệm Khoa Khoa học Cơ bản, Bộ môn là hạt nhân của phong trào thể dục thể thao trong Nhà trường và Đại học Thái Nguyên, phối hợp các đoàn thể tổ chức các cuộc thi đấu thể thao nội bộ, tổ chức các câu lạc bộ thể dục thể thao cho cán bộ giáo viên và sinh viên trong và ngoài trường.

Đào tạo

Là một trong các bộ môn giảng dạy các môn khoa học cơ bản, Bộ môn Chính trị - Thể chất hiện đảm nhận nghiên cứu khoa học và giảng dạy các học phần chung cho chương trình Đại học chính quy và học phầnTriết họccho chương trình Cao học. Nhờ tích cực sử dụng các phương pháp dạy học tích cực như phương pháp thảo luận, trao đổi, phát vấn, các bài giảng của các giảng viên đều nhận được những phản hồi tích cực của sinh viên trong trường; đảm bảo được nội dung khoa học của môn học và tính cấp thiết của việc giảng dạy các môn lý luận chính trị nhằm củng cố niềm tin, lý tưởng, trang bị thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng cho sinh viên Trường Đại học Khoa học hiện nay. Với điều kiện sân bãi, dụng cụ còn thiếu thốn của nhà trường trong bối cảnh hiện tại, bộ muôn luôn cố gắng tổ chức giảng dyạ cachọc phần thể chất một cách phù hợp và hiệu quả.

Nghiên cứu khoa học

Ngoài việc giảng dạy, các cán bộ giảng viên Bộ môn Chính trị-Thể chất còn tham gia tích cực vào hoạt động nghiên cứu khoa học với các đề tài, công trình khoa học đạt kết quả cao đã được nghiệm thu và các bài báo được đăng tải tại các tạp chí chuyên ngành và Đại học Thái Nguyên, bao gồm:

- 03 đề tài NCKH cấp cơ sở.

- 30 bài báo cấp Quốc gia và ĐHTN

- 03 sách tham khảo, chuyên khảo.

Ngoài ra, các cán bộ giảng viên giảng dạy GDTC còn tham gia thi đấu giải Cầu lông, Tennis, bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền do Tỉnh Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Khoa học và Khoa Khoa học Cơ bản tổ chức và đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Từ năm 2008 đến nay, các giảng viên GDTC đã giành nhiều huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng, riêng với giải Cầu Lông và Quần vợtNgười Giáo viên nhân dân toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Giảng viên của bộ môn cũng đăng được 06 bài báo trên các tạp chí nghiên cứu khoa học. Các cán bộ giảng viên thường xuyên tham gia các buổi tập huấn trọng tài do Bộ văn hóa thể thao và du lịch, Sở VHTT&DL Thái Nguyên tổ chức giúp các cán bộ giảng dạy trong bộ môn có cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng được nhu cầu hiện tại và trao đổi những kinh nghiệm quý báu, phục vụ thiết thực cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của mỗi giảng viên.

.


Khoa Khoa học cơ bản

(0208).3648.433
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 2985006
Trong ngày: 1988
Đang online: 20