Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Khoa học thư viện.

Xem nội dung chi tiết tại đây:https://drive.google.com/file/d/0B15i_WYqIOJCczBxcFJ3MXRwckE/view?usp=sharing
21/02/2017 00:00 AM Chi tiết

Tuyển sinh liên thông từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện.

Xem nội dung chi tiết tại đây:https://drive.google.com/file/d/0B15i_WYqIOJCeEl6dFpWZ182YWc/view?usp=sharing
30/12/2016 00:00 AM Chi tiết

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện

Xem nội dung chi tiết tại đây:https://drive.google.com/file/d/0B15i_WYqIOJCeTNxZHNLU3lTd0E/view?usp=sharing
22/12/2016 00:00 AM Chi tiết

Quyết định về việc miễn học phí cho sinh viên Nguyễn Thị Lan lớp Khoa học Thư viện hệ VLVH tại tỉnh Hải Dương

Xem nội dung chi tiết tại đây:https://drive.google.com/file/d/0B15i_WYqIOJCT0dNSVJGbWMzdG8/view?usp=sharing
23/11/2016 00:00 AM Chi tiết

Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 11 năm 2016

Xem nội dung chi tiết tại đây:https://drive.google.com/file/d/0B15i_WYqIOJCLUQyT3VDQTFSMEE/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B15i_WYqIOJCa3BoSVlsQzQ5aEE/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B15i_WYqIOJCWkpJRkJrVkJGd1k/view?usp=sharing
09/11/2016 00:00 AM Chi tiết

Cập nhật dạng thức đề thi tiếng Anh 2 mới dành cho SV K13.

Xem nội dung chi tiết tại đây:https://drive.google.com/file/d/0B15i_WYqIOJCRzVrdlJCV19DQU0/view
03/11/2016 00:00 AM Chi tiết

ĐỀ THI MẪU HỌC PHẦN TIẾNG ANH CƠ SỞ 3 (CÓ ĐÁP ÁN) - ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2016-2017 CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY

Xem nội dung chi tiết tại đây:http://khcb.tnus.edu.vn/chi-tiet/1475-DE-THI-MAU-HOC-PHAN-TIENG-ANH-CO-SO-3-CO-DAP-AN---AP-DUNG-TU-NAM-HOC-2016-2017-CHO-SINH-VIEN-HE-CHINH-QUY
03/11/2016 00:00 AM Chi tiết

Đề thi thử học phần tiếng Anh 1.

Xem nội dung chi tiết tại đây:http://khcb.tnus.edu.vn/chi-tiet/1516-De-thi-thu-hoc-phan-tieng-Anh-1
03/11/2016 00:00 AM Chi tiết

Đăng ký học cùng lúc hai chương trình

Xem nội dung chi tiết tại đây:http://tnus.edu.vn/van-ban/thong-bao-vv-dang-ky-hoc-cung-luc-hai-chuong-trinh-2725
02/11/2016 00:00 AM Chi tiết

Điểm tổng kết học kỳ I giai đoạn 1 lớp liên thông TC - ĐH K1A, K1B hệ VHVL ngành KH Thư viện

Xem nội dung chi tiết tại đây:Điểm tổng kết học kỳ I giai đoạn 1 lớp liên thông TC - ĐH K1A hệ VHVL ngành KH Thư viện:https://drive.google.com/file/d/0B15i_WYqIOJCa1ZzWFBxTXJkXzQ/view?usp=sharingĐiểm tổng kết học kỳ I giai đoạn 1 lớp liên thông TC - ĐH K1B hệ VHVL ngành KH Thư ...
27/10/2016 00:00 AM Chi tiết

Thông báo Thời khóa biểu các lớp cải thiện học kỳ I năm học 2016 - 2017

Xem nội dung chi tiết tại đây:https://drive.google.com/file/d/0B15i_WYqIOJCMkt5Nzd6eUhVdjg/view?usp=sharing
17/10/2016 00:00 AM Chi tiết

Tuyển sinh liên thông từ TC lên ĐH nghành Khoa học Thư viện.

Xem nội dung chi tiết tại đây:https://drive.google.com/file/d/0B15i_WYqIOJCc0dJY3dmSm51V2s/view?usp=sharing
17/10/2016 00:00 AM Chi tiết

Tuyển sinh ngành Khoa học Thư viện.

Xem nội dung chi tiết tại đây:https://drive.google.com/file/d/0B15i_WYqIOJCSUJXNEZlR1hyNG8/view?usp=sharing
17/10/2016 00:00 AM Chi tiết

Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 10 năm 2016

Xem nội dung chi tiết tại đây:https://drive.google.com/file/d/0B15i_WYqIOJCUHJWM29BQzZDcjg/view?usp=sharing
13/10/2016 00:00 AM Chi tiết

Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 10 năm 2016

Xem nội dung chi tiết tại đây:https://drive.google.com/file/d/0B15i_WYqIOJCRHN3N1VwSkNuem8/view?usp=sharing
13/10/2016 00:00 AM Chi tiết

Khoa Khoa học cơ bản

(0208).3648.433

TẾT TRONG TÔI LÀ...

VIDEO DỰ THI - "Tết trong tôi là..." 2018 - MY TET HOLIDAY <3

Full name: Ma Van Thien from English for tourism k14 at Thai Nguyen University of Sciences.


VIDEO CUỘC THI - "TẾT TRONG TÔI LÀ.." 2018

Họ và tên: Nguyễn Trà Giang Địa chỉ: Nguyễn Trà Giang, lớp tiếng anh du lịch K4, khoa Khoc Học Cơ Bản, trường Đại học Khoa học - đại học Thái Nguyên

Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 1266805
Trong ngày: 1447
Đang online: 62