Giảng viên Khoa KHCB tham gia học tập Nghị quyết lần thứ 04 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
[ 23/05/2012 14:00 PM | Lượt xem: 1794 ]

8h00' ngày 13/ 5/ 2012 tại Hội trường A - trường Đại học Khoa học, NGƯT.PGS-TS Nông Quốc Chinh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã triển khai Nghị quyết lần thứ 04 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tới toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức trường Đại học Khoa học.Các cán bộ, giảng viên Khoa KHCB tham gia học tập NQTW 4 khá đầy đủ và nghiêm túc.

Đồng chí Nông Quốc Chinh giới thiệu, phân tích các quan điểm, nội dung quan trọng trong Nghị quyết, đồng chí nêu rõ sự cần thiết ra đời của Nghị quyết về xây dựng Đảng; về mục đích, yêu cầu, quá trình chuẩn bị, phạm vi của Nghị quyết; những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 và những vấn đề cần lưu ý trong chỉ đạo học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện. Sau phần đánh giá, phân tích thành quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí phân tích một số mặt hạn chế, yếu kém, nhất là những khuyết điểm kéo dài, nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng. Đồng chí cũng nhấn mạnh đến những điểm mới của Nghị quyết.

Trong qúa trình phân tích những nội dung của Nghị quyết, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã liên hệ chặt chẽ với tình hình của nhà trường giúp các cán bộ, đảng viên và cả những quần chúng chưa được đứng trong hàng ngũ của Đảng thấy cần phải có ý thức xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng nhà trường phát triển, đáp ứng yêu cầu đào tạo trong tình hình mới.

Cùng ngày, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu các chi bộ tổ chức cho đảng viên, cán bộ, viên chức thảo luận tại đơn vị về kế hoạch thực hiện Nghị quyết và các hướng dẫn thực hiện Nghị quyết, các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát; công tác tư tưởng, thông tin, tuyên truyền; công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình; việc thực hiện Quy định 19 điều đảng viên không được làm.

                                                                     Cao Thị Phương Nhung – Khoa KHCB

Khoa Khoa học cơ bản

(0208).3648.433

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 3757896
Trong ngày:
Đang online: 30