SPEAKING TEST 1 Part 1 (1 point) Speaking ticket 1A Ask your partner some questions. · What are you going to do this weekend? · Are you going somewhere tomorrow? · How are you going home after the test? · What film are you going to watch tonight? · Who are you going to have dinner with tonight? Now, answer ...
20/11/2018 00:00 AM Chi tiết

Giới hạn ôn tập cuối kỳ học phần Tiếng Anh cơ sở 3

REVISION: ENGLISH 3 PART 1: WRITING TEST 1: WRITING: Part 4: Question 16 You have gone to a city in your country. Write an email to your English friend, Sarah. In your email, you should: · explain how you travelled to this city · say where in the city you are staying · tell Sarah what you want to do in ...
06/11/2018 00:00 AM Chi tiết

Tích các vectơ 1 số

Các em tham khảo tại: https://www.youtube.com/watch?v=90C63L1P53w
28/09/2018 11:12 AM Chi tiết

Các tập hợp số

Các em tham khảo tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=qZNEuSGaxhs
28/09/2018 11:11 AM Chi tiết

Vectơ và các định nghĩa

Các em tham khảo tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=lvl5UdTiyxI
28/09/2018 11:10 AM Chi tiết

Tổng hiệu 2 vectơ

Các em tham khảo tại đây:  https://www.youtube.com/watch?v=DCabEzi3DEY
28/09/2018 11:09 AM Chi tiết

Mệnh đề

các em tham khảo tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=lQfmLX0Z1Zk
28/09/2018 11:07 AM Chi tiết

Lý thuyết xác suất

A. Tóm tắt kiến thức:1. Quan niệm chung về xác suất:Xác suất của biến cố AA là số đo khả năng xảy ra của biến cố AA.2. Định nghĩa cổ điển của xác suất:Định nghĩa:Giả sử AA là biến cố liên quan đến phép thử TT và phép ...
23/09/2018 17:01 PM Chi tiết

Đường tiệm cận

Các em tham khảo tại đây: https://youtu.be/oGYqrf-_RQA
21/09/2018 09:52 AM Chi tiết

Tính đơn điệu của Hàm số 12

Các em tham khảo tại đây https://youtu.be/x7SMfjY0E1o
20/09/2018 14:03 PM Chi tiết

sự đồng biến nghịch biến trong hàm số

Tham khảo qua kênh sau: http://www.youtube.com/watch?v=NuIu0_hlROY
14/09/2018 00:00 AM Chi tiết

ĐỀ MẪU MÔN TIẾNG ANH 1

Trial exam: English 1 Time: 50 minutes Câu 1 ________ she a teacher? A) Are B) Is C) Am D) Aren’t Câu 2 Are they doctors? – No, they_________. ...
03/05/2018 00:00 AM Chi tiết

Câu điều kiện LOẠI 2 [Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản #33]

Mời các em xem tại đây:https://www.youtube.com/watch?v=geQflcw3XpM
19/03/2017 09:17 AM Chi tiết

Từ vựng chủ đề HOUSES

Mời các em xem tại ...
19/03/2017 00:00 AM Chi tiết

Khoa Khoa học cơ bản

(0208).3648.433
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 2405845
Trong ngày: 163
Đang online: 35