ĐỀ MẪU MÔN TIẾNG ANH 1

Trial exam: English 1 Time: 50 minutes Câu 1 ________ she a teacher? A) Are B) Is C) Am D) Aren’t Câu 2 Are they doctors? – No, they_________. ...
03/05/2018 00:00 AM Chi tiết

Câu điều kiện LOẠI 2 [Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản #33]

Mời các em xem tại đây:https://www.youtube.com/watch?v=geQflcw3XpM
19/03/2017 09:17 AM Chi tiết

Từ vựng chủ đề HOUSES

Mời các em xem tại ...
19/03/2017 00:00 AM Chi tiết

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP - TỪ VỰNG TIẾNG ANH

Xem nội dung chi tiết tại đây:https://drive.google.com/file/d/0B15i_WYqIOJCMjkxNWJlSkU0bUU/view?usp=sharing
17/03/2017 08:22 AM Chi tiết

Câu điều kiện LOẠI 1 [Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản #32]

Mời các em xem tại đây:https://www.youtube.com/watch?v=sXjd9Uy4qDY
16/03/2017 21:40 PM Chi tiết

Bộ 10 đề thi thử môn tiếng Anh.

Xem nội dung chi tiết ...
16/03/2017 00:00 AM Chi tiết

một số thuật ngữ tiếng Anh liên quan đến giáo dục.

Mời các em xem tại đây:https://vi.speaklanguages.com/ti%E1%BA%BFng-anh/t%E1%BB%AB-v%E1%BB%B1ng/gi%C3%A1o-d%E1%BB%A5c
15/03/2017 23:35 PM Chi tiết

Appearance Description (Miêu tả ngoại hình)

Mời các em xem tại đây:https://www.tienganh123.com/mieu-ta-ngoai-hinh/9859-unit2-part1.html
06/03/2017 21:04 PM Chi tiết

CÁCH ĐỌC PHÂN SỐ BẰNG TIẾNG ANH | MS VÂN ANH ATHENA

Mời các em xem tại đây:https://www.youtube.com/watch?v=fr2gB2KoKgY
22/02/2017 00:10 AM Chi tiết

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn: cấu trúc, cách dùng [Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản #17]

Mời các em xem tại đây:https://www.youtube.com/watch?v=EfvohL1E64whttp://tienganh247.info/thi-hien-tai-hoan-thanh-tiep-dien-present-perfect-contiuous-a221.html
22/02/2017 00:00 AM Chi tiết

Đọc số thập phân trong tiếng Anh dễ không thể tin được! [Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề #11]

Mời các em xem tại đây:https://www.youtube.com/watch?v=9HzRGDuOEZg
21/02/2017 23:57 PM Chi tiết

CÁCH ĐỌC SỐ HÀNG NGHÌN - TRIỆU - TỶ TRONG TIẾNG ANH [Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề #8]

Mời các em xem tại đây:https://www.youtube.com/watch?v=1AR7mB0QjDo&t=64s
21/02/2017 23:45 PM Chi tiết

CÁCH ĐỌC SỐ ĐẾM TIẾNG ANH TỪ 1 ĐẾN 100 DỄ NHỚ NHẤT [Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề #1]

Mời các em xem tại đây:https://www.youtube.com/watch?v=ldcKEc5zTqY
21/02/2017 23:41 PM Chi tiết

Sách bài tập Intermediate

Mời các em tài tại đây:https://drive.google.com/file/d/0B_yXLA10r_S3TXdOSUtoLUxMRFk/view?usp=sharing
19/02/2017 15:25 PM Chi tiết

Đề thi thử học phần tiếng Anh 1.

Reading text I went to Rome last August with my girlfriend. We flew to Rome with British Airways. We stayed for a week in a small hotel near the Colosseum. The hotel was nice and quite cheap. During the day we walked around the city. We saw all the famous places like the Colosseum and St Peter’s, and we threw a coin in the Trevi ...
09/11/2016 00:00 AM Chi tiết

Khoa Khoa học cơ bản

(0208).3648.433

TẾT TRONG TÔI LÀ...

VIDEO DỰ THI - "Tết trong tôi là..." 2018 - MY TET HOLIDAY <3

Full name: Ma Van Thien from English for tourism k14 at Thai Nguyen University of Sciences.


VIDEO CUỘC THI - "TẾT TRONG TÔI LÀ.." 2018

Họ và tên: Nguyễn Trà Giang Địa chỉ: Nguyễn Trà Giang, lớp tiếng anh du lịch K4, khoa Khoc Học Cơ Bản, trường Đại học Khoa học - đại học Thái Nguyên

Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 1494957
Trong ngày: 1085
Đang online: 171