ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN NHIỆM KỲ 2017-2020 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
[ 27/09/2017 00:00 AM | Lượt xem: 693 ]


Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, ngày 22/9/2017 Chi bộ Khoa học Cơ bản đã tổ chi Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đến dự Đại hội, có đại diện của Ban thường vụ Đảng ủy Trường và toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy, Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục tư tưởng; với tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất và nỗ lực cao của Ban Chi ủy, tập thể lãnh đạo Khoa và của từng cán bộ, đảng viên, Chi bộ đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 đã đề ra.

Chi bộ đã quán triệt đầy đủ, kịp thời đến toàn thể đảng viên các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Đảng ủy Trường Đại học Khoa học và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.

Các đảng viên của Chi bộ Khoa học cơ bản tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng: Chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

Đánh giá các hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Cao Duy Trinh, Bí thư Chi bộ, đã thông qua dự thảo Báo cáo chính trị, đánh giá toàn diện các công tác đã làm được trong nhiệm kỳ cũng những những hạn chế, khó khăn và đề ra các phương hướng, chỉ tiêu cụ thể để chi bộ phấn đấu hoàn thành trong nhiệm kỳ mới.

Các tham luận tại Đại hội cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo trình Đại hội và có những ý kiến đóng góp về nâng cao việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; về việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của cán bộ đảng viên Khoa Khoa học Cơ bản niệm kỳ 2017 - 2020.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trịnh Thanh Hải – Phó Bí thư Đảng ủy – Trưởng phòng Đào tạo đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, đồng thời yêu cầu tập thể Chi ủy cũng như tất cả các đảng viên trong Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 phải đẩy mạnh công tác xây dựng chương trình, quản lí đào tạo, nghiên cứu khoa học - coi đây là nhiệm trọng tâm.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với 100% số phiếu với một số nội dung chính như:

- Về công tác tư tưởng: tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ 8 khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Phấn đấu hàng năm có 100% đảng viên của Chi bộ đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Công đoàn đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

- Về thực hiện nhiệm vụ chính trị: trong giai đoạn 2017 - 2020 sẽ nghiệm thu 01 đề tài NCKH cấp cơ sở, 02 đề tài NCKH cấp ĐHTN; có thêm 2 đề tài NCKH cấp cơ sở, 01 đề tài NCKH cấp ĐHTN. Hàng năm có ít nhất 12 bài báo khoa học của CBGV và sinh viên được công bố trên tạp chí khoa học các cấp hoặc kỷ yếu Hội thảo quốc gia.

- Về tác công tác tổ chức cán bộ: phấn đấu giai đoạn 2017 - 2020 có 4 cán bộ bảo vệ thành công luận án tiến sỹ, có 02 cán bộ đi học NCS mới. 100% CBGV có trình độ từ thạc sỹ trở lên. 100% cán bộ đạt chuẩn Tiếng Anh theo quy định. Khoa luôn giữ thành tích tập thể lao động tiên tiến hàng năm.

- Về công tác xây dựng và phát triển Đảng: trong giai đoạn 2017 - 2020 chi bộ kết nạp mỗi năm từ 02 - 03 đảng viên mới, chủ yếu là sinh viên; cử tối thiểu 03 - 05 CB và SV/năm tham gia lớp học đối tượng Đảng.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định và điều lệ, Đại hội đã bầu ra 3 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm:

Đồng chí Cao Duy Trinh - Bí Thư Chi bộ

Đồng chí Lê Trung Kiên - Phó Bí thư chi bộ

Đồng chí Trịnh Thị Nghĩa - Ủy viên

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Cao Duy Trinh, thay mặt Ban Chi ủy mới đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, đồng thời khẳng định, tập thể Chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020 cùng đảng viên trong Chi bộ sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được đề ra trong Nghị quyết.

Thành công của Đại hội là cơ sở để Chi ủy lãnh đạo cán bộ, giảng viên Khoa Khoa học Cơ bản hoàn thành những chỉ tiêu đề ra, góp phần thực hiên thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường đại học Khoa học nhiệm kì 2017- 2020.

Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội:Bài và ảnh: Lê Thị Quỳnh Liu - Chi bộ Khoa KHCB


Tin đã đăng:

Khoa Khoa học cơ bản

(0208).3648.433
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 3757896
Trong ngày:
Đang online: 45