PRESENT CONTINUOUS - THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

Thì hiện tại tiếp diễn là một trong những thì của động từ được sử dụng nhiều nhất cả trong đời sống hàng ngày lẫn trong các bài thi và kiểm tra Tiếng Anh với nhiều mục đích khác nhau. Với kiến thức vững chắc về thì hiện tại thường và quá khứ ...
20/10/2019 00:00 AM Chi tiết

PAST SIMPLE - THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

Thì Quá khứ đơn là một thì rất cơ bản và rất dễ hiểu. Trong bài này, ta sẽ học thì quá khứ đơn với động từ TO BE và thì quá khứ đơn với động từ thường. QUÁ KHỨ ĐƠN VỚI TO BE * Công thức thể khẳng định: Chủ ngữ + WAS hoặc WERE + Bổ ngữ nếu ...
20/10/2019 00:00 AM Chi tiết

PRESENT PERFECT TENSE – THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

Thì Hiện tại hoàn thành là một trong số những mảng ngữ pháp tương đối phức tạp với nhiều dấu hiệu khác nhau và tương đối khó nhận biết. Bài học sau đây sẽ điểm qua một vài dấu hiệu và cấu trúc của loại thì này một cách nhanh gọn và dễ nhất để ...
20/10/2019 00:00 AM Chi tiết

THÌ TƯƠNG LAI GẦN

Thì tương lai gần là một trong những mảng ngữ pháp tương đối dễ hiểu trong Tiếng Anh, vì vậy chúng ta chỉ cần chú ý một chút trong quá trình luyện thi tiếng Anh là có thể nắm rõ được loại thì của động từ này.  1. Cách dùng a. Chúng ta dùng “Going to” ...
20/10/2019 00:00 AM Chi tiết

THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN - (Simple future tense)

1. Cấu trúc của thì tương lai đơn Câu khẳng định Câu phủ định Câu hỏi Câu trả lời Yes Câu trả lời No I / You / He / She / It / We / They will pass the exam I / You / He / She / It / We / They won’t (will ...
20/10/2019 00:00 AM Chi tiết

BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN

Bài 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc: 1. They (do) it for you tomorrow. 2. My father (call) you in 5 minutes. 4. We believe that she (recover) from her illness soon. 5. I promise I (return) school on time. 6. If it rains, he (stay) at home. 7. You (take) me to the zoo this weekend? 8. I think he (not ...
20/10/2019 00:00 AM Chi tiết

BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI GẦN

Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc 1. She (come) to her grandfather’s house in the countryside next week. 2. We (go) camping this weekend. 3. I (have) my hair cut tomorrow because it’s too long. 4. She (buy) a new house next month because she has had enough money. 5. Our grandparents (visit) our ...
20/10/2019 00:00 AM Chi tiết

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ – UNIT 1: HOME LIFE

Mời các em download tại đây:https://drive.google.com/file/d/0B_yXLA10r_S3Ny1qXzl6bWhjSjQ/view?usp=sharing
20/10/2019 00:00 AM Chi tiết

BẢNG ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC

Động từ nguyên mẫu Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ 1 abide abode/abided abode / abided lưu trú, lưu lại 2 arise arose arisen phát sinh ...
20/10/2019 00:00 AM Chi tiết

THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH – PAST PERFECT TENSE

I- CẤU TRÚC CỦA THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH 1. Khẳng định: S + had + VpII Trong đó: S (subject): chủ ngữ Had: trợ động từ VpII: động từ phân từ II Ví dụ: - Hehad goneout when I came into the house. (Anh ấy đã đi ra ngoài khi tôi vào nhà.) - Theyhad finishedtheir work right ...
20/10/2019 00:00 AM Chi tiết

TỔNG HỢP CÁCH PHÁT ÂM 44 ÂM TRONG TIẾNG ANH

Phát âm tiếng Anh là một trong những phần khó nhất trong việc học tiếng Anh, để giảm bớt khó khăn và giúp bạn có thể nói tiếng Anh chuẩn, thì các kiến thức căn bản về nguyên âm và phụ âm sẽ giúp bạn làm được điều đó.Sau đây là hướng dẫn chi tiết cách đọc ...
20/10/2019 00:00 AM Chi tiết

CÁCH DÙNG MỘT SỐ TRỢ ĐỘNG TỪ HÌNH THÁI Ở HIỆN TẠI

Các bạn đã được làm quen với trợ động từ hình thái từ khi học ở các trường trung học cơ sở. Nhưng nhiều bạn vẫn chưa hiểu rõ bản chất , cách sử dụng của Modal verbs. 1 . Cách sử dụng Would + like Để diễn đạt một cách lịch sự lời mời hoặc ý ...
05/10/2019 00:00 AM Chi tiết

BỔ TRỢ TỪ VỰNG THPT - TỪ VỰNG LỚP 10

Mời các em download tài liệu tại đây:https://drive.google.com/file/d/0B00Xz2SgvqFNb1k2NmJYeFVJZkU/view
05/10/2019 00:00 AM Chi tiết

THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN (Past continuous tense)

I- CẤU TRÚC CỦA THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN 1. Khẳng định: S + was/were + V-ing Trong đó: S (subject): chủ ngữ V-ing: động từ thêm “–ing” CHÚ Ý: - S = I/ He/ She/ It + was - S = We/ You/ They + were Ví dụ: - Shewas cookingdinner at 5 p.m yesterday.(Cô ấy đang nấu bữa tối ...
05/10/2019 00:00 AM Chi tiết

THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (Present perfect continuous)

I- CẤU TRÚC THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN 1. Khẳng định: S + have/ has + been + V-ing Trong đó: S (subject): chủ ngữ Have/ has: trợ động từ Been: Phân từ II của “to be” V-ing: Động từ thêm “-ing” CHÚ Ý: - S = I/ We/ You/ They + have - S = He/ She/ It + ...
05/10/2019 00:00 AM Chi tiết

Khoa Khoa học cơ bản

(0208).3648.433
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 2466944
Trong ngày: 765
Đang online: 34