GIỚI THIỆU 02 NGÀNH (04 CHƯƠNG TRÌNH) ĐÀO TẠO THUỘC KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2019
[ 28/03/2019 00:00 AM | Lượt xem: 1459 ]


Năm 2019, trường Đại học Khoa Học thuộc Đại Học Thái Nguyên tuyển sinh 18 ngành học thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và xã hội, với định hướng hàn lâm kết hợp với ứng dụng. Riêng Khoa Khoa Học Cơ Bản thuộc trường Đại học Khoa Học đào tạo 02 ngành, trong đó có 4 chương trình đào tạo như sau:

1. Ngành Ngôn ngữ Anh (cấp bằng Cử nhân Ngôn ngữ Anh ), có 2 chương trình đào tạo:

1.1 Ngôn Ngữ Anh Ứng Dụng

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết để có thể làm việc tốt ở các vị trí sau:

- Phiên dịch, Biên dịch

- Phiên dịch, quản lý hoặc nhân viên văn phòng tại các công ty hoặc các trung tâm văn hóa, du lịch có sử dụng tiếng Anh;

- Nhân viên các sở ngoại vụ, sở văn hóa thể thao và du lịch, đài phát thanh và truyền hình và các phòng ban liên quan tại cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương;

- Giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học phù hợp với chuyên ngành;

- Làm việc tại các tạp chí nước ngoài, công ty truyền thông, du lịch;

- Cán bộ làm việc ở các cơ quan, công ty, doanh nghiệp có sử dụng tiếng Anh.

1.2 Tiếng Anh Du Lịch

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết để có thể làm việc tốt ở các vị trí sau:

- Hướng dẫn viên du lịch, phiên dịch, quản lý hoặc nhân viên văn phòng tại các công ty lữ hành hoặc các trung tâm văn hóa, du lịch;

- Quản lý, nhân viên, lễ tân, phục vụ buồng tại nhà hàng, quán bar, khách sạn;

- Nhân viên các sở ngoại vụ, sở văn hóa thể thao và du lịch, đài phát thanh và truyền hình và các phòng ban liên quan tại cơ quan quản lý nhà nước về du lịch các cấp từ trung ương đến địa phương;

- Giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học phù hợp với chuyên ngành;

- Làm việc tại các tạp chí du lịch, công ty truyền thông;

- Cán bộ tham gia nghiên cứu, bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch Việt Nam tại các viện nghiên cứu, các sở, ban, ngành, đoàn thể;

- Cán bộ làm việc ở các cơ quan, doanh nghiệp có sử dụng tiếng Anh.

Mời xem chi tiết chương Trình Đào tạo của:

Ngôn Ngữ Anh tại http://tuyensinh.tnus.edu.vn/academic/ngon-ngu-anh

Tiếng Anh Du Lịch tại http://tuyensinh.tnus.edu.vn/academic/tieng-anh-du-lich

Thông tin khác

- Nếu cần tư vấn thêm về chuyên ngành thí sinh liên hệ:

TS. Nguyễn Thị Quế, Sđt: 0963888288

2. Ngành Thông Tin - Thư Viện (cấp bằng Cử nhân Thông Tin - Thư Viện, có 2 chương trình đào tạo:

2.1 Thư Viện - Thiết Bị Trường Học

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm cán bộ thư viện, cán bộ thiết bị, cán bộ văn thư, quản trị thông tin, cán bộ thư viện - thiết bị, cán bộ thư viện - văn thư tại:

- Trường Trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học; các trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thành phố trực thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã.

- Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

- Các Sở Giáo dục – Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các Phòng Giáo dục – Đào tạo các thành phố trực thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã.

- Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Văn hóa – Thông tin của các thành phố trực thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã.

- Các trung tâm thông tin, các viện nghiên cứu, viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.

- Các thư viện công cộng: thư viện quốc gia; thư viện tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thư viện thành phố trực thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã.

- Các thư viện của lực lượng vũ trang.

- Các công ty phát hành sách và thiết bị trường học.

- Văn phòng hoặc phòng hành chính của tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức; các Trung tâm lưu trữ Quốc gia; lưu trữ của ngành và cơ quan lưu trữ các địa phương.

- Cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, công ty cổ phẩn, công ty liên doanh, công ty nước ngoài.

2.2 Thư Viện - Quản Lý Văn Thư

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm cán bộ thư viện, cán bộ văn thư, cán bộ quản trị thông tin, cán bộ lưu trữ, cán bộ văn phòng, cán bộ thư viện - quản lý văn thư, tại:

- Các Trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Tiểu học; các Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thành phố trực thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã.

- Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp.

- Các Sở Giáo dục - Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các Phòng Giáo dục - Đào tạo các thành phố trực thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã.

- Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Văn hóa - Thông tin của các thành phố trực thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã.

- Các trung tâm thông tin, các viện nghiên cứu, viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

- Các thư viện thuộc loại hình thư viện công cộng: thư viện quốc gia; thư viện tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thư viện thành phố trực thuộc tỉnh, thư viện quận, huyện, thị xã.

- Các thư viện của lực lượng vũ trang.

- Các công ty phát hành sách và thiết bị trường học.

- Làm chuyên viên, các cán bộ tại các trung tâm thông tin, văn phòng tại các công ty doanh nghiệp, làm quản trị thông tin trong các loại hình doanh nghiệp nhà nước, tư nhân và các công ty cổ phần, công ty liên doanh, công ty nước ngoài.

- Lãnh đạo hoặc phụ trách bộ phận văn phòng tại các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước và các tổ chức khác.

- Thư kí văn văn phòng hoặc trợ lí hành chính tại Văn phòng của tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức; các chương trình, dự án.

- Cán bộ, nhân viên văn thư, lưu trữ tại Văn phòng hoặc Phòng hành chính của tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức; các Trung tâm lưu trữ Quốc gia; lưu trữ của ngành và cơ quan lưu trữ các địa phương.

- Giảng viên tại các cơ sở đào tạo về văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng bậc trung cấp, cao đẳng và một số trường đại học.

- Nghiên cứu viên tại các cơ sở nghiên cứu về công tác văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng.

- Cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, công ty cổ phẩn, công ty liên doanh, công ty nước ngoài.

Mời xem chi tiết chương Trình Đào tạo của:

3. Thư Viện - Thiết Bị Trường Học tại http://tuyensinh.tnus.edu.vn/academic/thu-vien-thiet-bi-truong-hoc

4. Thư Viện - Quản Lý Văn Thư tại http://tuyensinh.tnus.edu.vn/academic/thu-vien-quan-ly-van-thu

THÔNG TIN THÊM

- Cán bộ tư vấn:

ThS. Hà Thị Thu Hiếu, số điện thoại: 0989388509


Khoa Khoa học cơ bản

(0208).3648.433

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 3757896
Trong ngày:
Đang online: 37