Giới thiệu

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Bộ môn Lý luận chính trị thuộc Khoa Khoa học Cơ bản được thành lập từ tháng 8 năm 2010. Hiện nay, đội ngũ giảng viên của Bộ môn gồm có 07 giảng viên cơ hữu. Tất cả các giảng viên đều tích cực học tập nâng cao trình độ, trong đó, có 01 tiến sỹ, 02 giảng viên đang là nghiên cứu sinh, 04 giảng viên là thạc sỹ. Hoạt động nghiên cứu khoa học được tất cả các cán bộ giảng viên trong Bộ môn thực hiện thường xuyên qua các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, các bài báo được gửi đăng trên các tạp chí chuyên ngành, tạp chí cấp Đại học và các Hội thảo nghiên cứu khoa học trong Đại học Thái Nguyên. Mặc dù tuổi đời còn ít, nhưng với tinh thần ham học hỏi, các giảng viên của Bộ môn đều tích cực tham gia các hoạt động sinh hoạt chuyên môn như chủ động tiến hành biên soạn, chỉnh sửa giáo án, bài giảng, sách bài tập phục vụ cho việc giảng dạy ngày càng tốt hơn. Hoạt động seminar chuyên môn được các giảng viên tham gia tích cực, chủ động; việc tổ chức được tiến hành với sự tham gia của các chuyên gia trong chuyên môn từ các trường đại học khác trong Đại học. Tất cả các giảng viên đều tích cực tham gia thao giảng và dự giờ học hỏi lẫn nhau, làm cho bài giảng của các giảng viên ngày càng nâng cao chất lượng.

Không chỉ quan tâm tới công tác chuyên môn, các giảng viên bộ môn Lý luận chính trị cũng luôn tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao và những phong trào khác do Đoàn thanh niên, Công đoàn trường ĐHKH và Khoa KHCB phát động.


 
Lên đầu trang

Nhân sự

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

TS Trịnh Thị nghĩa

Trưởng BM

0915300512

trinhnghiadhkh@gmail.com

2

Ths.NCS Lê Thị Sự

Giảng viên

01256 356 666

lesudhkhtn@gmail.com

3

ThS.NCSTrương Thị Thảo Nguyên

Giảng viên

0917 333 789

thaonguyen8184@gmail.com

4

ThS.Đinh Thị Hiển

Giảng viên

0978 364 771

dinhhiendhkh@gmail.com

5

ThS. Lê Thị Quỳnh Liu

Giảng viên

0983645111

leminh2272000@gmail.com


Lên đầu trang

Đào tạo

Đào tạo

Là một trong các bộ môn giảng dạy các môn khoa học cơ bản, Bộ môn Lý luận Chính trị hiện đảm nhận nghiên cứu khoa học và giảng dạy 3 học phần chung cho chương trình Đại học làhọc phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, học phầnTư tưởng Hồ Chí Minhvà học phần Đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam cho sinh viên toàn trường và học phầnTriết họccho chương trình Cao học. Nhờ tích cực sử dụng các phương pháp dạy học tích cực như phương pháp thảo luận, trao đổi, phát vấn, các bài giảng của các giảng viên đều nhận được những phản hồi tích cực của sinh viên trong trường; đảm bảo được nội dung khoa học của môn học và tính cấp thiết của việc giảng dạy các môn lý luận chính trị nhằm củng cố niềm tin, lý tưởng, trang bị thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng cho sinh viên Trường Đại học Khoa học hiện nay.


Lên đầu trang

Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học

Là Bộ môn được thành lập không lâu, đội ngũ cán bộ giảng viên đều rất trẻ, nhưng 07 năm qua, các cán bộ giảng viên của Bộ môn đã không ngừng tự tìm tòi các hướng nghiên cứu, các hướng đề tài để phát triển chuyên môn của mình. Hiện tại, tất cả các cán bộ giảng viên trong Bộ môn đều đã có các công trình đăng trên tạp chí cấp Quốc gia hoặc cấp Đại học; các bài tham luận tham gia vào các Hội thảo Nghiên cứu khoa học, các đề tài khoa học cấp cơ sở và cấp Đại học, bao gồm:

- 02 đề tài NCKH cấp cơ sở.

- 26 bài báo cấp Quốc gia và ĐHTN.

- 03 sách tham khảo, chuyên khảo.


Lên đầu trang

Khoa Khoa học cơ bản

(0208).3648.433
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 1114527
Trong ngày: 130
Đang online: 45