Chương trình đào tạo Thư viện - Thiết bị trường học (nghành Thông tin - Thư viện) 2019
[ 28/03/2019 00:00 AM | Lượt xem: 280 ]

NGÀNH ĐÀO TẠO: THÔNG TIN - THƯ VIỆN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: THƯ VIỆN - THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC 2019

1. Thông tin chung

- Tên ngành (cấp bằng): Cử nhân Thông Tin - Thư Viện

- Mã ngành: 7320201

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổng số tín chỉ: 135

2. Mục tiêu đào tạo

Ngành Thông tin - Thư viện, chương trình đào tạo Thư Viện - Thiết Bị Trường Học trình độ cử nhân nhằm đào tạo các cán bộ thông tin thư viện có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có kiến thức và kỹ năng tốt về nghiệp vụ thư viện - thiết bị trường học, có kỹ năng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu hoạt động trong lĩnh vực thư viện, thiết bị trường học và văn thư lưu trữ.

3. Mô tả khái quát về chương trình đào tạo

Với chương trình đào tạo tiên tiến, tham khảo từ nhiều trường đại học lớn trong nước và nước ngoài, sinh viên Thông tin Thư viện sẽ được trang bị hệ thống kiến thức và kỹ năng thực hành toàn diện nhất.. Ngoài những học phần chuyên ngành Thư viện, sinh viên Thư viện – Thiết bị trường học sẽ được học các học phần chuyên ngành Thiết bị trường học với tỷ lệ Thư viện /Thiết bị trường học là 50/50; sinh viên Thư viện – Quản lý văn thư sẽ được học các học phần chuyên ngành Quản lý văn thư với tỷ lệ Thư viện/ Quản lý văn thư là 50/50. Đây là điểm khác biệt đặc biệt của chương trình đào tạo ngành Thông tin Thư viện tại trường Đại học Khoa học so với các trường đã và đang đào tạo ngành Thư viện có bề dày lịch sử như Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Văn hóa Hà Nội.

58/135 tín chỉ trong chương trình đào tạo có giờ thực hành.7/135 tín chỉ dành cho thực tập chuyên môn năm thứ 3 và thực tập tốt nghiệp.

Ngay từ năm thứ nhất, thứ hai, sinh viên đã được rèn luyện thể lực thông qua học phần Giáo dục thể chất 1, 2,3; được rèn luyện ý chí và tác phong quân đội thông qua học phần Giáo dục quốc phòng, được tiếp cận các kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và một số kiến thức chuyên ngành.

Năm thứ ba, sinh viên được tìm hiểu sâu hơn về kiến thức chuyên ngành, được thực hành các kỹ năng nghiệp vụ thư viện, nghiệp vụ thiết bị, được lồng ghép đạo tạo các kỹ năng: kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng quản lý và lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ. Cuối năm thứ ba, sinh viên được đi thực tập chuyên môn 03 tuần (số tín chỉ: 03) tại các thư viện, trung tâm thông tin, các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên như: trung tâm học liệu – Đại học Thái Nguyên; thư viện tỉnh Thái Nguyên; trung tâm Thông tin – Thư viện các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên: Đại học Y Dược, Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Nông – Lâm, Khoa Quốc tế, Khoa Ngoại ngữ; các trường cao đẳng: Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Y tế, Cao đẳng Kinh tế; Cao đẳng Thương Mại; các trường THPT: Chuyên, Lương Ngọc Quyến, Ngô Quyền, Dương Tự Minh, Chu Văn An; các trường THCS và Tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

Năm thứ tư, sinh viên tiếp tục được hoàn thiện các kiến thức chuyên ngành, thực hành kỹ năng nghiệp vụ thư viện, thiết bị, văn thư. Cuối năm thứ tư, sinh viên được đi thực tập tốt nghiệp (04 tín chỉ) tại các đơn vị mà sinh viên đã thực tập chuyên môn năm thứ 3.

4.Vị trí việc làm

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên Thông tin – Thư viện có thể làm cán bộ thư viện, cán bộ thiết bị, cán bộ thư viện – thiết bị tại:

- Trường Trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học; các trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thành phố trực thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã.

- Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

- Các Sở Giáo dục – Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các Phòng Giáo dục – Đào tạo các thành phố trực thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã.

- Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Văn hóa – Thông tin của các thành phố trực thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã.

- Các trung tâm thông tin, các viện nghiên cứu, viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.

- Các thư viện công cộng: thư viện quốc gia; thư viện tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thư viện thành phố trực thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã.

- Các thư viện của lực lượng vũ trang.

- Các công ty phát hành sách và thiết bị trường học.

- Văn phòng hoặc phòng hành chính của tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức; các Trung tâm lưu trữ Quốc gia; lưu trữ của ngành và cơ quan lưu trữ các địa phương.

- Cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, công ty cổ phẩn, công ty liên doanh, công ty nước ngoài.

5. Thông tin thêm

- Cán bộ tư vấn:

ThS. Hà Thị Thu Hiếu, số điện thoại: 0989388509

- Website của Khoa: http://khcb.tnus.edu.vn/

Facebook của Khoa: https://www.facebook.com/khcb.tnus/

Thông tin ngành:

http://khcb.tnus.edu.vn/chi-tiet/3458-KHOA-KHOA-HOC-CO-BAN-GIOI-THIEU-2-NGANH-TUYEN-SINH-NAM-2018---TIENG-ANH-DU-LICH-VA-THONG-TIN--THU-VIEN

http://tuyensinh.tnus.edu.vn/article/nganh-thong-tin-thu-vien-them-chuyen-nganh-moi-dinh-huong-dao-tao-nhung-can-bo-da-nang

Cựu sinh viên:

http://khcb.tnus.edu.vn/chi-tiet/2822-Truyen-hay---Guong-sang-On-lai-nhan-mua-tuyen-sinh--NGHE-THU-VIEN-CUA-EM

- 6. Đăng ký xét tuyển

- Tổ hợp môn xét tuyển:

* Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00)

* Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

* Ngữ Văn, Toán, Giáo dục công dân (C14)

* Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh (D84)

- Hướng dẫn xét tuyển theo điểm thi tại đây.

- Hướng dẫn xét tuyển theo học bạ tại đây.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH

THƯ VIỆN – THIẾT BỊ DẠY HỌC

Chương trình đào tạo chính quy: 135 tín chỉ

TT

Tên HP

Số tín chỉ

Số tiết

Lý thuyết

Thực hành

Học kỳ 1

17

1

Tiếng Anh 1

4

50

20

2

Xã hội học đại cương

3

30

30

3

Kỹ năng giao tiếp

3

30

30

4

Những vấn đề cơ bản về công tác TBDH ở cơ sở GD phổ thông

2

30

5

Xây dựng và phát triển vốn tài liệu

2

30

6

Lịch sử văn minh thế giới

3

30

30

7

Giáo dục thể chất 1

Học kỳ 2

19

1

Tin học đại cương

3

30

30

2

Tiếng Anh 2

3

3

Pháp luật đại cương

2

25

10

4

Thư viện học

3

35

20

5

Lịch sử Việt Nam đại cương

3

35

10

6

Cơ sở văn hóa Việt Nam

3

35

10

7

Giáo dục thể chất 2

8.

Tự chọn 2/4

8.1

Sản phẩm và dịch vụ thư viện

2

30

8.2

Nghiệp vụ thư viện trường phổ thông

2

30

8.3

Hướng dẫn sử dụng thư viện – Thông tin

2

30

8.4

Công tác địa chí thư viện

2

30

8.5

Thông tin Khoa học và Công nghệ

2

30

Học kỳ 3

18

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

5

65

20

2

Môi trường phát triển bền vững

3

35

20

3

Thông tin học

3

35

20

4

Tiếng Anh 3

3

35

20

5

Phương pháp luận NCKH

2

20

20

6

Giáo dục thể chất 3

7

Tự chọn 2/4

7.1

Khổ mẫu MARC21

2

20

20

7.2

Tổ chức và quản lý công tác thông tin - thư viện

2

30

Học kỳ 4

18

1

Thiết bị dạy học dùng chung ở cơ sở giáo dục phổ thông

3

30

30

2

Tiếng Việt thực hành

3

15

60

3

Tổ chức kho và bảo quản tài liệu

3

45

4

Biên mục mô tả

3

30

30

5

Thư mục học

3

30

30

6

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam

3

35

20

Học kỳ 5

17

1

Thiết bị dạy học môn Vật lý ở trường THCS và THPT

3

30

30

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

25

10

3

Bộ máy lưu trữ và tra cứu thông tin

3

45

4

Xử lý nội dung tài liệu

3

30

30

5

Maketting sản phẩm thông tin và dịch vụ thư viện

3

35

20

6

Tự chọn 3/6

6.1

Quản lý thư viện và trung tâm thông tin

3

45

6.2

Thư viện điện tử - thư viện số

3

30

30

Học kỳ 6

16

1

Thiết bị dạy học môn Hóa học ở trường THCS và THPT

3

30

30

2

Thiết bị dạy học môn Địa lý ở trường THCS và THPT

3

30

30

3

Phân loại tài liệu

4

40

20

4

Tiếng Anh chuyên ngành

3

35

10

5

Thực tập

3

Học kỳ 7

17

1

Thiết bị dạy học các môn Xã hội ở trường THCS và THPT

3

30

30

2

Thiết bị dạy học ở trường Tiểu học

3

30

30

3

Ứng dụng CNTT trong QLTV

3

30

15

4

Công tác phục vụ người dùng tin

3

30

15

5

Thiết bị dạy học môn Sinh học ở trường THCS và THPT

3

30

30

6

Tự chọn 4/6

6.1

Thiết kế đồ dùng dạy học ở trường phổ thông

2

15

15

6.2

Ứng dụng CNTT trong dạy học ở trường phổ thông

2

15

15

6.3

Bảo quản, khai thác bản đồ/ Giáo khoa

2

15

15

Học kỳ 8

11

1

Thực tập tốt nghiệp

4

2

Khóa luận tốt nghiệp (Hoặc HP thay thế)

7

2.1

Tự động hóa hoạt động thông tin – thư viện

3

30

15

2.2

Pháp chế thư viện

2

30

2.3

Tra cứu thông tin trong hoạt động thông tin thư viện

2

20

10

Tổng cộng

135


Khoa Khoa học cơ bản

(0208).3648.433

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 3757896
Trong ngày:
Đang online: 14