Thông báo về việc tổ chức thi lại môn GDTC K6, K7
[ 07/05/2012 14:00 PM | Lượt xem: 1573 ]

THÔNG BÁO

  Kính gửi:    Các Khoa/Bộ môn

                    Giáo viên chủ nhiệm các lớp K6, K7

        Để tạo điều kiện cho các sinh viên ra trường đúng thời hạn. bộ môn  Giáo dục Thể chất -  Khoa Khoa học Cơ bản xin thông báo tới các sinh viên K6, K7 không thi đạt các học phần GDTC 1,2,3 sẽ được thi lại vào ngày 25, 26 tháng 05 năm 2012.

        Thời gian: 8h sáng ngày 25 tháng 05

      Địa điểm tập trung: Tại Sân bống rổ trước cửa giảng đường C

Đề nghị các Khoa/BM và các GVCN thông báo tới các sinh viên

 

 

TM BỘ MÔN GDTC

Phó Bộ Môn

 

 

 

 

 

ĐỖ THÁI PHONG

 

Khoa Khoa học cơ bản

(0208).3648.433

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 3757896
Trong ngày:
Đang online: 34